logo yeni

MALİYE BAKANLIĞINA NAKLEN ATANACAK BAZI PERSONELDE ARANAN YAŞ VE HİZMET SÜRESİ ŞARTI KALDIRILDI

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

yer degistirme2Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından Maliye Bakanlığına naklen atanabilecek olan personelde aranan genel şartlar değişti.

Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğinde yapılan ve bugün yürürlüğe giren değişiklikle, Maliye Bakanlığına naklen atanmada aranan genel şartlar yeniden belirlendi.

Yapılan değişiklikle, Maliye Bakanlığına naklen atanacak; Uzman Tabip, Tabip ve Daire Tabibi unvanlı personelde aranan yaş ve hizmet süresi şartı kaldırıldı.

Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından Maliye Bakanlığına naklen atama

Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında Uzman Tabip, Tabip, Daire Tabibi, Laboratuvar Teknisyeni, Röntgen Teknisyeni, Hemşire, Mühendis, Mimar, İstatistikçi, Şehir Plancısı, Tekniker, Teknisyen (Harita veya Kadastro Teknisyeni dahil), Mütercim, Bilgi İşlem Merkezi Müdürü, Çözümleyici, Programcı, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Eğitim Uzmanı, Memur veya Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanlarında görev yapanlar, aranan genel ve özel şartları taşımaları kaydıyla Maliye Bakanlığının izniyle teşkilatlarındaki aynı unvandaki kadrolara naklen atanabiliyor. Bu unvanlar dışında, Maliye Bakanlığına kurumlararası naklen atama yapılmıyor.

Maliye Bakanlığına başka kurumlardan naklen atanacaklarda, değişiklik sonrası aranacak genel şartlar şötle:

a) Adli veya idari bir ceza almamış olmak,

b) Uzman Tabip, Tabip ve Daire Tabibi dışındakilerin;

1) Askerlik hariç en az iki, en fazla oniki yıl hizmeti bulunmak,

2) Koruma ve Güvenlik Görevlileri için otuz yaşını, diğerleri için otuzbeş yaşını geçmemiş olmak.”

MALİYE BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME, UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ VE ATAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/8/2006 tarihli ve 26254 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Genel şartlar:

a) Adli veya idari bir ceza almamış olmak,

b) Uzman Tabip, Tabip ve Daire Tabibi dışındakilerin;

1) Askerlik hariç en az iki, en fazla oniki yıl hizmeti bulunmak,

2) Koruma ve Güvenlik Görevlileri için otuz yaşını, diğerleri için otuzbeş yaşını geçmemiş olmak.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.