logo yeni

calisanlar2 copy

9 MART 2016 TARİHLİ ATAMA KARARLARI

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

makam odasi3Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret  Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına ait bazı kadrolara müşterek kararnamalerle atama yapıldı.

ATAMA KARARLARI

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/5

1.Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Safa KOÇOĞLU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 60 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2.Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

08/03/2016

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU                       Sema RAMAZANOĞLU

Başbakan                            Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

_____ • ______

Avrupa Birliği Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/53

1.Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Gökhan KARADUMAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Kararı Avrupa Birliği Bakanı yürütür.

08/03/2016

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU                             Volkan BOZKIR

Başbakan                                     Avrupa Birliği Bakanı

_____ • ______

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/54

1.Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Kars Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne Tarkan Tarık KOCAGÖZ’ün atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B, 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2.Bu Kararı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

08/03/2016

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU                             Fikri IŞIK

Başbakan                                           Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

 _____ • ______

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/55

1.Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Edirne Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne Salih AKBULUT’un atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2.Bu Kararı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

08/03/2016

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU                             Fikri IŞIK

Başbakan                                           Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

 _____ • ______

Bilim. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/57

1.Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Bitlis Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne Abdullah AKAY’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2.Bu Kararı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

08/03/2016

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU                             Fikri IŞIK

Başbakan                                           Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

 _____ • ______

Bilim. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/58

1.Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Samsun Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne Selahattin ALTUNSOY’un atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2.Bu Kararı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

08/03/2016

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU                             Fikri IŞIK

Başbakan                                           Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

 _____ • ______

 Bilim. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/105

1.Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Türk Patent Enstitüsü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Prof. Dr. Habip ASAN’ın yeniden atanması, 5000 sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 5 ve 9 uncu maddeleri gereğince uygun görülmüştür

2.Bu Kararı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

08/03/2016

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU                             Fikri IŞIK

Başbakan                                           Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

 _____ • ______

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/108

1.Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığına Abdullah TANCAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2.Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

08/03/2016

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU                               Berat ALBAYRAK

Başbakan                            Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

_____ • ______

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/109

1.Personel Dairesi Başkam Satılmış KARAKAYA’nın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2.Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

08/03/2016

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU                               Berat ALBAYRAK

Başbakan                            Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

_____ • ______

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/110

1.Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Personel Dairesi Başkanlığına Gençlik ve Spor Bakanlığı I. Hukuk Müşaviri Mehmet KARAMAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2.Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakam yürütür.

08/03/2016

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU                               Berat ALBAYRAK

Başbakan                            Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

_____ • ______

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/87

1.Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Strateji Geliştirme Başkanlığına, Kerim ÜSTÜN’ün atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2.Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

08/03/2016

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU                         Faruk ÇELİK     

Başbakan                            Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

_____ • ______


Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/111

1-      Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Gümrük ve Ticaret Başmüfettişliğine Mehmet GELEN’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 18 inci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2-      Bu kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

08/03/2016

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU                    Bülent TÜFENKCİ                        

Başbakan                            Gümrük ve Ticaret Bakanı

_____ • ______

Millî Savunma Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/71

1.Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Ercihan ALTINKAYA'mn atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 60 inci maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2.Bu Kararı Millî Savunma Bakanı yürütür.

08/03/2016

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU                   İsmet YILMAZ

Başbakan                            Millî Savunma Bakanı

_____ • ______

Sağlık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/115

1.Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Müsteşar Yardımcısı Uzm. Dr. Mehmet BAKAR’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 18 inci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2.Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.

08/03/2016

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU                 Mehmet MÜEZZİNOĞLU

Başbakan                                         Sağlık Bakanı

_____ • ______

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/116

1.Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Murat KAVAK’ın atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 İnci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Kararı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

08/03/2016

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU                           Binali YILDIRIM

Başbakan                  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.