logo yeni

KAMU DENETÇİLİĞİ, GÖREV TANIMININ SINIRLARINI AŞAR NİTELİKTEKİ GÖREVLENDİRMEYİ HUKUKA AYKIRI BULDU

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

mudurKamu Denetçiliği Kurumu, tıbbi teknolog olan bir personelin başka bir unvanda görevlendirilmesine ilişkin işlemin hukuka uygun olmadığına karar vererek, tavsiye kararı aldı.

Olayda şikayetçi, Devlet Hastanesi’nde tıbbi teknolog olarak görev yaptığını, 2015 tarihli görevlendirme yazısıyla istatistik bölümünde görevlendirildiğini, “Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetleri Kadrolarında Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımına Dair Yönetmelik”te tıbbi teknoloğun görev tanımının açıkça yazıldığını, bu gerekçelerle yapılan görevlendirmenin 657 sayılı Kanunun 45’inci maddesinde yer alan “hiçbir memur sınıfının dışında ve sınıfının içindeki derecesinin altında bir derecenin görevinde çalıştırılamaz” hükmüne aykırılık teşkil ettiğini iddia ve ifade ederek, söz konusu görevlendirmenin geri alınmasını, görev tanımına uygun olarak görevlendirilmesinin yapılmasını talep etmekteydi.

Görev tanımının sınırlarını aşar nitelikte görevlendirme

Kararının gerekçesinde şu ifadelere yer verildi:

“…şikayetçi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında sağlık hizmetleri sınıfında memur statüsünde görev yapmaktadır. Yukarıda bahse konu Yönetmelikte tıbbi teknoloğun ölçme ve değerlendirme görevi, hazırlayacağı ve uygulayacağı sağlık eğitimi programları ile sınırlandırılmıştır. Her ne kadar hastane yöneticisine 663 sayılı KHK’nın 31inci maddesi uyarınca sağlık kurumlarında etkili ve verimli hizmet sunumunu sağlamak, bu amaçla kaynak ve personel ihtiyaçlarını tespit etmek, istihdam planlaması yapmak ve personel hareketlerini gerçekleştirmek yetkisi verilmişse de, şikayetçinin tıbbi teknoloğun görev tanımının sınırlarını aşar nitelikte olan ve diğer hizmet sınıflarında bulunan kamu personelinin görevi kapsamında yer alan istatistik biriminde görevlendirilmesi 657 sayılı DMK’nın 45 inci maddesinde düzenlenen hiçbir memurun sınıfının dışında bir görevde çalıştırılamayacağı hükmüne aykırılık oluşturduğundan idari işlemi konu yönünden hukuka aykırı hale getirmektedir.”

Kamu Denetçiliği Kurumu, şikayetçinin istatistik biriminde görevlendirilmesi işleminin hukuka aykırı olduğunun tespitiyle söz konusu işlemin geri alınması, görev tanımına uygun olarak yeni görevlendirilmesinin yapılarak mağduriyetinin giderilmesi yönünde yeni bir işlem için Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine tavsiye kararı verdi.

İlgili karar

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.