logo yeni

27 ŞUBAT 2016 TARİHLİ ATAMA KARARLARI

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

makam odasi3Çalışma ve Sosyal Güvenlik  Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı ile Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına ait bazı kadrolara atama yapıldı.

ATAMA KARARLARI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/60

1-Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Neslihan Emine DURU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 60 mcı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2-Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

26/02/2016

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU                             Süleyman SOYLU

Başbakan                        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

----*----

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/81

1.Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığına, Tanm İşletmeleri Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu üyesi Ayhan KARAYAMA’nın atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2.Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

26/02/2016

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU                            Faruk ÇELİK

Başbakan                        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

----*----

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/82

1.Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne, Tanm ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanı Ali Recep NAZLI’nın atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2.Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

26/02/2016

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DA VUTOĞLU                            Faruk ÇELİK

Başbakan                           Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

----*---- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/83

1.Açık bulunan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığına Dr.Ahmet Abdullah ANTALYALI’nın atanması, 5648 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2.Bu Kararı Gıda, Tanm ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

26/02/2016

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU                            Faruk ÇELİK

Başbakan                        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

----*---- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Karar Sayısı: 2016/84

1.Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Tanm İşletmeleri Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığına, Bakanlık Müşaviri Mehmet TAŞAN'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2.Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

26/02/2016

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU                            Faruk ÇELİK

Başbakan                        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

----*----

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Karar Sayısı: 2016/85

1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne, Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Dr.Nevzat BİRİŞİK’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakam yürütür.

26/02/2016

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DA VUTOĞLU                            Faruk ÇELİK

Başbakan                        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

----*---- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Karar Sayısı: 2016/88

1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Tanm Reformu Genel Müdür Yardımcılığına, Uğur BÜYÜKHATÎPOĞLU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

26/02/2016

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DA VUTOĞLU                            Faruk ÇELİK

Başbakan                        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

----*---- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Karar Sayısı: 2016/94

1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi I.Hukuk Müşaviri Tuncay KARA’nın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Kararı Gıda, Tanm ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

26/02/2016

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU                            Faruk ÇELİK

Başbakan                        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

----*---- Maliye Bakanlığından:

Karar Sayısı: 2016/41

1.Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Vergi Başmüfettişliğine Celal ŞAHİN'in atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 nci maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2.Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

26/02/2016

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU                       Naci AĞBAL

Başbakan                                       Maliye Bakanı

----*----

Maliye Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/69

1.Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Vergi Başmüfettişliğine Kayseri Vergi Dairesi Başkanı Niyazi ÖZKÖK’ün atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 18 inci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2.Bu Karan Maliye Bakanı yürütür.

26/02/2016

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU                       Naci AĞBAL

Başbakan                                       Maliye Bakanı

----*---- Maliye Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/114

1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Vergi Müfettişliğine Sıtkı KARSLIOĞLU'nun atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Karan Maliye Bakanı yürütür.

26/02/2016

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU                       Naci AĞBAL

Başbakan                                       Maliye Bakanı

----*---- Maliye Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/117

1.Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Müsteşar Yardımcısı Mürsel Ali KAPLAN'ın,

Bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığına Bakanlık Müşaviri Ömer DUMAN’ın,

atanmaları, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 nci maddeleri, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 18 inci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Karan Maliye Bakanı yürütür.

26/02/2016

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU                       Naci AĞBAL

Başbakan                                       Maliye Bakanı

----*----

 

Maliye Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/118

1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığına Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü İsmail İlhan HATİPOGLU'nun,

Bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne Milli Emlak Genel Müdürü H.Abdullah KAYA'nın,

atanmaları, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Karan Maliye Bakanı yürütür.

26/02/2016

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU                       Naci AĞBAL

Başbakan                                       Maliye Bakanı

----*---- Maliye Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/119

1.Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığına Vergi Başmüfettişi Halit ÖCAL'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Karan Maliye Bakanı yürütür.

26/02/2016

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU                       Naci AĞBAL

Başbakan                                       Maliye Bakanı

----*----

Maliye Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/120

1.Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Başhukuk Müşaviri ve Muhakemat Genel Müdürlüğüne Tayibe KAYCIOĞLU'nun atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Karan Maliye Bakanı yürütür.

26/02/2016

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU                       Naci AĞBAL

Başbakan                                       Maliye Bakanı

----*----

Maliye Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/121

1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Personel Genel Müdürlüğüne Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Şinasi YURDAKUL'un atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Karan Maliye Bakanı yürütür.

26/02/2016

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU                       Naci AĞBAL

Başbakan                                       Maliye Bakanı

----*----

Karar Sayısı: 2016/122

1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Milli Piyango İdaresi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına aynı yer Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Muammer ÇOLAK'ın atanması, 320 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunim 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Karan Maliye Bakanı yürütür.

26/02/2016

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU                       Naci AĞBAL

Başbakan                                       Maliye Bakanı

----*----

Maliye Bakanlığından:

Karar Sayısı: 2016/123

1.Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Muhasebat Genel Müdürlüğüne Strateji Geliştirme Başkanı Ertan ERÜZ'ün,

Bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Strateji Geliştirme Başkanlığına Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Hakan AY'ın,

atanmaları, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Karan Maliye Bakanı yürütür.

26/02/2016

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU                       Naci AĞBAL

Başbakan                                       Maliye Bakanı

----*----

Maliye Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/124

1.Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Metin KAYRAK’ın,

Bu suretle boşalacak olan 1 inci dereceli kadrolu ve +6400 ek göstergeli Gelir İdaresi Başkan Yardımcılığına Ankara Vergi Dairesi Başkanı Mahmut SÜTCÜ’nün, Atanmaları, 657 sayılı Kanunun 59, 74 ve 76 ncı maddeleri, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 18 inci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Karan Maliye Bakanı yürütür.

26/02/2016

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU                       Naci AĞBAL

Başbakan                                       Maliye Bakanı

----*----

Maliye Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/125

1.Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet ATUG’un,

Bu suretle boşalacak olan 1 inci dereceli kadrolu ve +6400 ek göstergeli Gelir İdaresi Başkan Yardımcılığına Gelir İdaresi Daire Başkanı Ayşe DİLBAY’ın,

Atanmaları, 657 sayılı Kanunun 59, 74 ve 76 ncı maddeleri, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 18 inci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Karan Maliye Bakanı yürütür.

26/02/2016

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU                       Naci AĞBAL

Başbakan                                       Maliye Bakanı

----*----

Maliye Bakanlığından:

Karar Sayısı: 2016/126

1.Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Şinasi CANDAN’ın,

Bu suretle boşalacak olan 1 inci dereceli kadrolu ve +6400 ek göstergeli Gelir İdaresi Başkan Yardımcılığına Gelir İdaresi Daire Başkam Yıldırım BOZBIYIK’ın,

Atanmaları, 657 sayılı Kanunun 59, 68/B, 74 ve 76 ncı maddeleri, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 18 inci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Karan Maliye Bakanı yürütür.

26/02/2016

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU                       Naci AĞBAL

Başbakan                                       Maliye Bakanı

----*----

Maliye Bakanlığından:

Karar Sayısı: 2016/127

1.Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Gelir Politikaları Genel Müdürü Erol ÖZ'ün atanması 657 sayılı Kanunim 59 ve 76 ncı maddeleri, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 18 inci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Karan Maliye Bakanı yürütür.

26/02/2016

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU                       Naci AĞBAL

Başbakan                                       Maliye Bakanı

----*----

Maliye Bakanlığından:

Karar Sayısı: 2016/128

1.Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı Adem KABADAYI'nın,

Bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına Ahmet KOÇYİĞİT'in,

atanmaları, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Karan Maliye Bakanı yürütür.

26/02/2016

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU                       Naci AĞBAL

Başbakan                                       Maliye Bakanı

----*----

Maliye Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/129

1.Açık bulunan Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Serhat Kemal YILMAZ’ın atanması, 320 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Karan Maliye Bakanı yürütür.

26/02/2016

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU                       Naci AĞBAL

Başbakan                                       Maliye Bakanı

----*----

Maliye Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/130

1.Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Milli Emlak Genel Müdürlüğüne Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Tufan BÜYÜKUZUN'un,

Bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Ebu Bekir Levent ŞAHİN'in,

atanmaları, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Karan Maliye Bakanı yürütür.

26/02/2016

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU                       Naci AĞBAL

Başbakan                                       Maliye Bakanı

----*----

Millî Savunma Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/70

1. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine, Müh.Alb.Murat KAYRAKLIK'ın yeniden atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2.Bu Kararı Millî Savunma Bakanı yürütür.

26/02/2016

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU                     İsmet YILMAZ

Başbakan                                       Millî Savunma Bakanı

----*----

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme  Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/96

1.Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı İsa ALTINTAŞ’ın, bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına Salih YILDIRIM’ın,

atanmaları, 657 sayılı Kanunun 59, 71, 74 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2.Bu Karan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

26/02/2016

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU                    Binali YILDIRIM

Başbakan                                       Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.