logo yeni

HİZMET GEREĞİ YER DEĞİŞTİRMEDE ESKİ GÖREV YERİNE ATANMA SINIRLAMASINA YÜRÜTMEYİ DURDURMA

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

adalet 2Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 11. maddesinin 3. fıkrasında yer alan, “Hizmet gereği başka bir hizmet alanına veya bölgesine atanan memurlar, kurumların özel yönetmeliklerinde belirlenecek istisnalar dışında ayrıldığı hizmet alanına yeniden atanamaz” hükmünün iptali istemiyle Eğitim-Bir-Sen tarafından açılan davada, “memurun ömür boyu yasaklılığı sonucunu doğuran ve hukuki dayanağı bulunmayan dava konusu düzenlemede, kamu yararı ve hizmet gerekleri bakımından hukuka uyarlık bulunmadığına hükmederek, yürütmeyi durdurdu.

Yürütmenin durdurulması kararında, şu ifadelere yer verildi:

“25/06/1983 günlü, 18088 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik’in ‘Hizmetin Gereği Olarak Yapılabilecek Yer Değiştirmeler’ başlıklı 11. maddesinin, dava konusu yönetmeliğin 1. maddesiyle değiştirilmeden önceki halinde, “Aşağıda belirtilen hallerde, bölgelerdeki ve/veya hizmet alanlarındaki zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan hizmetin gereği olarak yer değiştirme suretiyle atanma yapılabilir:

a) Haklarında adli, idari, inzibati bir soruşturma yapılmış ve bu soruşturma sonucunda o yerde kalmalarında sakınca görülmüş olması,

b) Sicil raporu sonuçlarına göre olumsuzluğun tespit edilmiş olması,

Bu gibilerin ayrıldıkları hizmet bölgesindeki, eksik hizmetleri başka bir hizmet alanında tamamlattırılır’ kuralına yer verilmiştir.

Dava konusu değişiklikle anılan madde, ‘Haklarında adli veya idari bir soruşturma yapılmış ve bu soruşturma sonucunda o yerde kalmasında sakınca görülmüş olan memurun hizmet bölgelerindeki ve/veya hizmet alanlarındaki zorunlu çalışma sürelerini tamamlamadan ve yer değiştirme suretiyle atanma dönemi beklenmeksizin hizmetin gereği olarak yer değiştirme suretiyle ataması yapılabilir. Hizmet gereği yer değişikliği yapılan memurun ayrıldığı hizmet bölgesindeki eksik hizmetleri aynı hizmet bölgesi içindeki başka bir hizmet alanında tamamlattırılır. Memurun görev yaptığı hizmet bölgesinde ihtiyaç bulunmaması halinde diğer hizmet bölgelerine de ataması yapılabilir. Bu şekilde ataması yapılan memurun ayrıldığı hizmet bölgesindeki eksik hizmetleri daha sonra tamamlattırılır. Hizmet gereği başka bir hizmet alanına veya bölgesine atanan memurlar, kurumların özel yönetmeliklerinde belirlenecek istisnalar dışında ayrıldığı hizmet alanına yeniden atanamaz’ şeklinde düzenlenmiştir.

Değişiklikten önce, yönetmeliğin 11. maddesi çerçevesinde görev yeri değiştirilen memurun eski görev yerine ileri bir tarihte tekrar atanması mümkün iken, dava konusu değişiklikle, hizmet gereği görev yeri değiştirilen memurun, memuriyet süresi boyunca bir daha eski görev yerine atanmasının yolu kapatılmıştır. Hizmet gereği görev yeri değiştirilen memurun, belirli ve makul bir süre öngörülmek suretiyle eski görev yerine atanamaması, yürütülen hizmetin gereği olarak kabul edilebilir ise de, dava konusu düzenlemede olduğu gibi, memurun belirli bir hizmet alanına, memuriyet yaşantısı boyunca bir daha atanamaması durumu, ölçülülük ilkesine aykırı olup, hizmet gereğini aşan bir sonuç doğurmaktadır. Bu nedenle, memurun ömür boyu yasaklılığı sonucunu doğuran ve hukuki dayanağı bulunmayan dava konusu düzenlemede, kamu yararı ve hizmet gerekleri bakımından hukuka uyarlık bulunmamaktadır.” 

Karara ulaşmak için tıklayınız.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.