logo yeni

AYLIKSIZ İZİNLİ OLARAK BAŞKA KURUMDA GÖREVLENDİRİLENE HARCIRAH ÖDENİR Mİ?

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

adalet4Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü emrinde mühendis olarak görev yapmakta iken aylıksız izinli olarak Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu emrinde görevlendirilen ve yeni görev yerine gidiş-dönüşünde sürekli görev harcırahı ödenmeyen personelin açtığı dava lehine sonuçlandı.

Aylıksız izinli olarak görevlendirildiği kuruma göreve başlamak için 2011 yılında gidişinde ve bu kurumda sözleşmesinin yenilenmemesi üzerine eski görev yerine dönüşünde 2014 yılında dönüşünde kendisine harcırah ödenmeyen personelin, eski görevine döndükten itibaren 60 günden fazla süre geçtikten sonra yaptığı harcırah talebine ilişkin başvuru, kurumu tarafından reddedilmişti.

Kurum, harcırah talebinin reddine gerekçe olarak; ilgili personelin asıl kadrosunda kalmak üzere aylıksız izinli sayılarak başka bir kurumda sözleşmeli olarak görevlendirildiğini, bu işlemlerin atama işlemi olarak nitelenemeyeceğini, yolluk talep etme süresinin zamanaşımına uğradığını, son personel nakil bildiriminde yolluksuz ibaresine açıkça yer verildiğini göstermişti.

Söz konusu personel, harcırah verilmemesi yönündeki işlemin iptali için dava açmıştı. Davaya bakan İdare Mahkemesi;

-Davacının aylıksız izinli olarak başka kuruma atanmasına ve eski görevine atanmasına ilişkin personel nakil bildirimlerinde atamanın yolluksuz yapıldığı yazılı olmakla birlikte bu bildirimlerin davacıya tebliğ edildiğine ilişkin davalı idarece belge sunulamadığını, davacının 5 yıllık hak düşürücü süre içinde başvuru yaparak yolluğunu talep ettiğini,

-Davacının yaptığı kamu hizmetinin devamı niteliğinde, hizmetin ifası amacıyla davacının yaptığı görev yeri değişiklikleri sonucu doğan yolluk masrafının davalı idarece karşılanması gerektiğinin açık olduğu

değerlendirmelerinde bulunarak, yolluk talebinin başvurunun reddine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığına ve İPTALİNE hükmetti.

Karar için tıklayınız …

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.