logo yeni

13 ŞUBAT 2016 TARİHLİ ATAMA KARARLARI

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

makam odasi1Başbakan Yardımcılığı ile Adalet Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına ait bazı kadrolara müşterek kararnamelerle atama yapıldı.

ATAMA KARARLARI

Başbakan Yardımcılığından:

Karar Sayısı : 2016/47

1. Vakıflar Genel Müdürlüğü, Erzurum Vakıflar Bölge Müdürü Kenan ÜNĞAN’ın, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 5737 sayılı Kanunun 68 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.

12/02/2016

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU             Yalçın AKDOĞAN

Başbakan                             Başbakan Yardımcısı

_____ • ______

Adalet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/48

1-    Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcısı Uzm.Dr. Mustafa OKUDAN'ın bu görevinden alınması, 2659 sayılı Adli Tıp Kurumu Kanununun 26 ncı maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2-    Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

12/02/2016

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU             Bekir BOZDAĞ

Başbakan                             Adalet Bakanı

_____ • ______

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/68

1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Müsteşar Yardımcısı Dr.Nevzat KAVAKLI’nın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 18 inci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

12/02/2016

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU                   Berat ALBAYRAK

Başbakan                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

_____ • ______

Kalkınma Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/39

1-    Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Tarım İşletmeleri Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Halis BİLDEN’in atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2-     Bu Kararı Kalkınma Bakanı yürütür.

12/02/2016

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU                   Cevdet YILMAZ

Başbakan                                  Kalkınma Bakanı

_____ • ______

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/40

1. Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürü Bahri AKBULUT’un, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

12/02/2016

 Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU                            Mahir ÜNAL

Başbakan                                 Kültür ve Turizm Bakanı

_____ • ______

 

Millî Savunma Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/77

1. Bu kararnamede ismi yazılı on sekiz yedek subay askerî hâkimin karşılarında gösterilen göreve atanmaları, 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanununun 16 ncı ve EK-3 üncü maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Kararı Millî Savunma Bakanı yürütür.

12/02/2016

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU                        İsmet YILMAZ

Başbakan                                 Millî Savunma Bakanı

 

S.

No

Görev Yeri Sınıfı ve Rütbesi Adı, Soyadı Adı, Soyadı Sicil No. Nasbı Sebebi
1. Ege Or. K.lığı Emrinden Hâk.Atğm. Enes MİNGAN Osmaniye 361-7297 30.11.2015 Ege Or.K.lığı As.Hak.Yrdc.lığına-İZMİR
2. KTBK Kor. K.lığı Kh.Emrinden Hâk.Atğm. Caner ÇEBİN Artvin 361-7243 30.11.2015 KTBK K.lığı As.Mah. As.Hak.Yrdc.lığına - KIBRIS
3. KTBK Kor. K.lığı Kh.Emrinden Hâk.Atğm. Köksal KÜTÜK Giresun 361-7360 30.11.2015 KTBK K.lığı As.Mah. As.Hak.Yrdc.lığına - KIBRIS
4. 2'nci Kor.K.lığı Emrinden Hâk.Atğm. Mert VURAL Hatay 361-7236 30.11.2015 2'nci Kor.KJığı As.Mah.As.Hak.Yrdc.lığına - GELİBOLU
5. 2'nci Kor.K.lığı Emrinden Hâk.Atğm. Anıl ÇAKAN KIrklareli 361-7395 30.11.2015 2'nci Kor.K.lığı As.Mah.As.Hak.Yrdc.lığına - GELİBOLU
6. 2'nci Kor.K.lığı Emrinden Hâk.Atğm. Aykut YÜCEL Çorum 361-7251 30.11.2015 2'nd Kor.K.lığı As.Sav.lığı As.Sav.Yrdc.lığına - GELİBOLU
7, 3'üncü Kor. K.lığı Emrinden Hâk.Atğm. Mehmet KOÇ KayserL 361-7358 30.11.2015 3'üncü Kor.K.lığı As.Mah.As.Hak.Yrdc.lığına - İSTANBUL
8. 7’nci Kor.K.lığı Emrinden Hâk.Atğm. Ahmet EREN Ordu 361-7311 30.11.2015 7'nci Kor.K.lığı As.Mah.As.Hak.Yrdc.lığına - DİYARBAKIR
9. 8'inci Kor.K.lığı Emrinden Hâk.Atğm. Doğukan UYSAL Bolu 361-7231 30.112015 8'inci Kor.K.lığı As.Mah.As.Hak.Yrdc.lığına - ELAZIĞ
10. 9'uncu Kor.K.lığı Emrinden Hâk,Atğm. Mehmet AYDIN Konya 381-7326 30.11.2015 9'uncu Kor.K.lığı As.Mah.As.Hak.Yrdc.lığına - ERZURUM
11. 9’uncu Kor.KJığı Enirinden Hâk.Atğm. Ferhat YAYLA Ordu 361-7233 30.11.2015 9'uncu Kor.K.lığı As.Sav.lığı As.Sav.Yrdc.lığına - ERZURUM
12 Dağ Komd.Ok.ve EM.Mr.K.lığı Emrinden Hâk.Atğm. Anıl ÖZTÜRK Düzce 361-7382 30.11.2015 Dağ Komd.Ok.ve EM.K.lığı As.Mah.As.Hak.Yrdc.lığına-ISPARTA
13. Gn.Dz.Sh,K.lığı Emrinden Hâk.Atğm. Ahmet OKUMUŞ Trabzon 361-7427 30.11.2015 Gn.Dz.Sh.K.lığı As.Mah. As.Hak.Yrdc.lığına" İZMİR
14. Kz.Dz.Sh.K.lığı Emrinden Hâk.Atğm. Alican YAZDIÇ İstanbul 361-7428 30.11.2015 Kz.Dz.Sh,K.lığı As. Mah.As. Hak.Yrdc,lığına - İSTANBUL
15. Hv.K.K.lığı As.Mah. Emrinden Hâk.Atğm. Mustafa Cemil DEMİR Muş 361-7060 30.11.2015 Hv.K.K.lığı As.Mah.As.Hak.Yrdc.lığına - ANKARA
16. Hv.Eğt.K.lığı Emrinden Hâk.Atğm. Muhammet ÖÇSOY Yozgat 381-7075 30.11.2015 Hv.Eğt.K.lığı As.Mah.As.Hak.Yrdc.lığına - İZMİR
17. 23'üncü J.Snr.Tüm.K.lığı Emrinden Hâk.Atğm. Hakan ARSLAN Kayseri 361-7124 30.11.2015 23'üncü J.Snr.Tüm.K.lığı As,Mah.As,Hak.Yrdc.lığına - ŞIRNAK
18. 23'üncü J.Snr.Tüm.Klığı Emrinden Hâk.Atğm. Sabit KARADAVUT Kayseri 361-7132 30.11.2015 23'üncü J.Snr.Tüm.K.lığı As.Sav.lığı As.Sav.Yrdc.lığına - ŞIRNAK

____ • ______

Millî Savunma Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/78

1.Bu kararnamede ismi yazıtı dört yedek subay askeri hâkimin karşısında gösterilen göreve atanması, 357 sayılı Askerî Hakimler Kanununun 16 ncı ve EK-3 üncü maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Kararı Millî Savunma Bakanı yürütür.

12/02/2016

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU                        İsmet YILMAZ

Başbakan                                 Millî Savunma Bakanı

S.

No

Görev Yeri Sınıfı ve Rütbesi Adı, Soyadı Memleketi Sicil No. Nasbı Sebebi
1. 1'inci Or.K.lığı Emrinden Hâk.Atğm. Tolga TAŞÇI BARTIN 360-7518 31.08.2015 1'inci Or. K.lığı As.Mah. As.Hâk.Yrdc.lığına - İSTANBUL
2. Hv.K.K.lığı As.Mah.Emrinden Hâk.Atğm. Ahmet Can TALAŞ SİVAS 360-7389 31.08.2015 Hv.K.K.lığı As.Mah. As.Hâk.Yrdc.lığına - ANKARA
3. K.Yrdc.lığı ve BHHM'leri K.lığı Emrinden Hâk.Atğm. Tayfur CENGİZ HATAY 360-7312 31.08.2015 K.Yrdc.lığı ve BHHM'leri K.lığı As.Mah.As.Hâk.Yrdc.lığına - DİYARBAKIR
4. K.Yrdc.lığı ve BHHM'leri K.lığı Emrinden Hâk.Atğm. Mikail SARIKAYA KAYSERİ 360-7466 31.08.2015 K.Yrdc.lığı ve BHHM'leri K.lığı As.Sav.lığı As.Sav.Yrdc.lığına - DİYARBAKIR

_____ • ______

 

Sağlık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/73

1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Strateji Geliştirme Başkanı Mehmet ATASEVER’in atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 18 inci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.

12/02/2016

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU                        Mehmet MÜEZZİNOĞLU

Başbakan                                          Sağlık Bakanı

 _____ • ______

Sağlık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/73

1. Türkiye îlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkan Yardımcısı Güven ARTIRAN’ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.

12/02/2016

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU                        Mehmet MÜEZZİNOĞLU

Başbakan                                          Sağlık Bakanı

 _____ • ______

 

Sağlık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/75

1. Türkiye îlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkan Yardımcısı Dr. Ercan ŞÎMŞEK’in başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.

12/02/2016

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU                        Mehmet MÜEZZİNOĞLU

Başbakan                                          Sağlık Bakanı

 _____ • ______

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/76

1- Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Müsteşar Yardımcısı Talat AYDIN'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 nci maddeleri, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek İB inci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2~ Bu Kararı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

12/02/2016

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU                         Binali YILDIRIM

Başbakan                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.