logo yeni

DERECESİ 7 OLAN DEVLET MEMURU, 4 VE 5 İNCİ DERECELİ KADROLARA NASIL ATANIR?

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

memurlar 2Kazanılmış hak aylığı bakımından 7 nci derecede bulunan Devlet memuru, bazı şartların varlığı halinde 4 üncü derece bir kadroya atanabileceği gibi, 5 inci derece bir kadroya da atanabilir.

Ancak, 7 nci derecedeki Devlet memurunun 4 ve 5 inci derece kadrolara atanma şekli farklı olacağı gibi, atandıktan sonra yararlanacakları özlük hakları da farklı olacaktır.

5 inci derece kadroya atanma

Kurumların 5 ve altındaki (5-15) derecelerdeki kadrolarına, kazanılmış hak aylık derecelerinin üç üst derecesinden fazla olmaması şartıyla, memurların kurumlarının takdiriyle atanması mümkündür.

Örneğin, kazanılmış hak aylığı 7/2 olan bir memur, bulunduğu unvana ait 5 inci dereceli boş bir kadroya atanabilir.

*Bu şekilde atama yapılmasında, memurun eğitim durumuna ve hizmet süresine bakılmaz. Ancak, atama yapılacak kadro derecesinin, ilgili memurun öğrenim durumu itibariyle yükselebileceği dereceyi aşmaması gerekir.

*Memur, aylığını atanmış olduğu 5 inci dereceden değil kazanılmış hak aylığı itibariyle 7/2’den almaya devam eder. Kazanılmış hak aylığı itibariyle bulunduğu seviyede, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi yapmaya devam ederler.

*Memur, atandığı 5 inci derece kadronun mali haklardan yararlanamaz. 5 inci derece kadro için belirlenen; gösterge, ek gösterge, ek ödeme ile zam ve tazminatlardan yararlanamaz.

*Atama yapılan 5 inci derece kadro, ilgili memur için kazanılmış hak oluşturmaz.

4 üncü derece kadroya atanma

Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ile Sağlık Hizmetleri Sınıfına ait olanlar hariç olmak üzere, sınıfların 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerdeki boş kadrolarına, derece yükselmesindeki süre şartı aranmaksızın memurların atanması kurumlarının takdirinde mümkün olabilmektedir.

Örneğin, kazanılmış hak aylığı 7/2 olan bir memur, bulunduğu unvana veya başka bir unvana ait 4 üncü derece kadroya, bazı koşulları taşıyor olması halinde atanabilir. Bu örneğe göre;

*4 üncü dereceye atama yapılabilmesi için, memurun yükseköğrenim mezunu olması gerekir. Ayrıca, dört yıl ve daha fazla süreli yükseköğrenim mezunu olanların en az 8 yıl, dört yıldan az süreli yükseköğrenim mezunu olanların ise en az10 yıl hizmetlerinin bulunması gerekir.

*Atama yapılacak 4 üncü derece kadronun, Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ile Sağlık Hizmetleri Sınıfı kapsamında bir kadro olmaması gerekir.

*Memur, aylığını atanmış olduğu 4 üncü derecenin birinci kademesinden alır. Kazanılmış hak aylığı itibariyle bulunduğu seviyede, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi yapmaya devam ederler.

*Memur, atandığı 4 üncü derece kadro için belirlenen ek gösterge, ek ödeme ile zam ve tazminatlardan yararlanır.

*Atama yapılan 4 üncü derece kadro, ilgili memur için kazanılmış hak oluşturmaz.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.