logo yeni

2016 İCRA MÜDÜRLERİNİN ATAMA KARARNAMESİ GENEL ESASLARI

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

adalet bakanligiAdalet Bakanlığı Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilen yazı ile İcra müdür ve müdür yardımcıları 2016 yılı Atama Kararnamesi Genel Esasları ile başvurularda dikkat edilecek hususları bildirdi.

Buna göre, icra müdür ve müdür yardımcıları hakkında 2016 yılında yapılacak olan atamalarda, İcra Müdür ve Yardımcıları ile İcra Kâtiplerinin Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin ilgili hükümleri ve aşağıdaki esaslar çerçevesinde hareket edilmesi gerekiyor:

A- 2016 Yılı Atama Kararnamesi Genel Esasları:

1) 2016 yılı yaz kararnamesi; olağan, mazerete dayalı ve hizmet gereği atamaları kapsayacaktır.

2) 2016 yılında güz kararnamesi yapılmayacaktır.

3) Atamaya ilişkin hizmet sürelerinin hesaplanmasında 31 Aralık 2016 tarihi esas alınacaktır.

4) Naklen atanmak için bölge asgari hizmet süresinin tamamlanması esas olmakla birlikte, son görev yeri itibarıyla dördüncü ve beşinci bölgelerde bir yıl çalışmış olanların talepleri kadro, iş ve ihtiyaç durumuna göre değerlendirilecektir.

5) Bulundukları görev yeri itibarıyla birinci bölgede on, ikinci bölgede altı, üçüncü bölgede üç, dördüncü ve beşinci bölgelerde ise iki yılını dolduranlar resen atamaya tâbi tutulacaktır.

6) Atamalarda, aynı büyükşehir belediyesi hudutları içinde bulunan birinci bölge mahallerdeki toplam hizmet süresi dikkate alınacaktır.

7) Kur'a ile birinci ve ikinci bölgelere atananlardan üç yılını; üçüncü bölgelere atananlardan ise iki yılını dolduranlar da resen atamaya tâbi tutulacaktır.

8) Mazerete dayalı olarak atanmak veya yerinde kalmak isteyenlerin talepleri, ilgili yönetmelik hükümleri ile kadro, iş ve ihtiyaç durumu dikkate alınarak değerlendirilecektir.

9) Disiplin yönünden zorunlu görülmesi halinde ilgililer resen atamaya tâbi tutulabileceklerdir.

B-Başvuru İçin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

1) İlgililerin, eşlerinin görev yaptığı kurum unvanı, görev yeri ve mesleği alanlarına ilişkin UYAP kayıtlarını kontrol ederek güncellemesi gerekmektedir/Aksi takdirde mevcut bilgilere itibar edilecektir.

2) İlgililerin mazeretlerini gösteren bilgi ve belgeleri UYAP sistemine eklemeleri gerekmektedir.

3) Sağlık mazeretine ilişkin taleplerde İcra Müdür ve Yardımcıları ile İcra Kâtiplerinin Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesi uyarınca üniversite hastaneleri veya eğitim ve araştırma hastanelerinden alman sağlık kurulu raporlarına itibar edilecek olup diğer sağlık kurullarından alman raporlar dikkate alınmayacaktır.

4) Atanma talebinde bulunacakların UYAP-Personel Uygulamaları/Personel İşlemleri/İcra Müd. ve Yrd. Atama Talep Formunu kendi kullanıcı ad ve şifreleri ile girmek suretiyle elektronik ortamda doldurmaları ve varsa dayanak belgelerini eklemek suretiyle elektronik imzaları ile imzalayarak 15 Şubat - 26 Şubat 2016 tarihleri arasında UYAP sistemine giriş yapmaları gerekmektedir. Fiziki olarak gönderilen evrak ile 15 Şubat - 26 Şubat 2016 tarihleri dışındaki talepler dikkate alınmayacaktır.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.