logo yeni

29 OCAK 2016 TARİHLİ ATAMA KARARLARI

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

makam odasi2Başbakan Yardımcılığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Maliye Bakanlığına ait bazı kadrolara müşterek kararname ile atama yapıldı.

ATAMA KARARLARI

Başbakan Yardımcılığından:

Karar Sayısı : 2016/97

1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığına, Prof. Dr. Derya ÖRS’ün yeniden atanması, 664 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 24 üncü maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.

28/01/2016

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU                               Yıldırım Tuğrul TÜRKEŞ

         Başbakan                                               Başbakan Yardımcısı

------ *------

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/29

1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Müsteşar Yardımcısı Hakan İlyas AYDOĞAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 18 inci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Kararı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

28/01/2016

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU                                                 Fikri IŞIK

         Başbakan                                               Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

------ *------

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/30

1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı Mesut KÖSE’nin atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 74 üncü maddeleri, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 18 inci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

28/01/2016

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU                                               Faruk ÇELİK

         Başbakan                                       Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

------ *------

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/31

1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Et ve Süt Kurumu Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı Kasım PİRAL’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 74 üncü maddeleri, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 18 inci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

28/01/2016

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU                                             Faruk ÇELİK

         Başbakan                                     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

------ *------

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/32

1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Doç. Dr. Masum BURAK’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 18 inci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

28/01/2016

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU                                             Faruk ÇELİK

         Başbakan                                     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

------ *------

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/33

1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Tarım Reformu Genel Müdürü Dr. Gürsel KÜSEK’in atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 18 inci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

28/01/2016

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU                                             Faruk ÇELİK

         Başbakan                                     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

------ *------

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/34

1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan EROL’un atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 18 inci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

28/01/2016

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU                                             Faruk ÇELİK

         Başbakan                                     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

------ *------

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/35

1. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi Dr.Gürsel KÜSEK’in Yönetim Kurulu Üyeliğinden alınması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

28/01/2016

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU                                             Faruk ÇELİK

         Başbakan                                     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

------ *------

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/36

1. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi Doç.Dr.Masum BURAK’ın Yönetim Kurulu Üyeliğinden alınması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

28/01/2016

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU                                             Faruk ÇELİK

         Başbakan                                     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

------ *------

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/37

1. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi İlyas KIRAN’ın Yönetim Kurulu Üyeliğinden alınması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

28/01/2016

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU                                             Faruk ÇELİK

         Başbakan                                     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

------ *------

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/38

1. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi Ali ÇAKIR’ın Yönetim Kurulu Üyeliğinden alınması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

28/01/2016

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU                                             Faruk ÇELİK

         Başbakan                                     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

------ *------

Maliye Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/665

1. Açık bulunan 5 inci derece kadrolu Vergi Müfettişliğine yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Nesrin FIRAT ENGİN’in atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 36 ncı maddesinin (A) bendinin 11 inci fıkrası, 45 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

28/01/2016

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU                            Naci AĞBAL

         Başbakan                                         Maliye Bakanı

------ *------

Maliye Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/666

1. Açık bulunan 5 inci derece kadrolu Vergi Müfettişliğine yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Cem DAĞAŞAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 36 ncı maddesinin (A) bendinin 11 inci fıkrası, 45 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

28/01/2016

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU                            Naci AĞBAL

         Başbakan                                         Maliye Bakanı

------ *------

Maliye Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/667

1. Açık bulunan 5 inci derece kadrolu Vergi Müfettişliğine yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren İbrahim AKSOY’un atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 36 ncı maddesinin (A) bendinin 11 inci fıkrası, 45 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

28/01/2016

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU                            Naci AĞBAL

         Başbakan                                         Maliye Bakanı

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.