logo yeni

KAMU DENETÇİLİĞİ EŞ DURUMU TAYİN TALEBİNİN REDDİNİ NEDEN UYGUN BULDU?

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

es durumuKamu Denetçiliği Kurumu, aile birliğinin sağlanması için yer değişikliği talebinin reddedilmesi işlemini uygun buldu.

Olayda, şikayetçi İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünde İş ve Meslek Danışmanı kadrosunda çalışmaya başladığını, eşinin ise 2013 tarihinde Elazığ ilinde özel sektörde çalışmaya başladığını, İzmir İl Müdürlüğüne verdiği 2015 tarihli dilekçesi ile aile bütünlüğünü korumak için eş durumundan Elazığ iline atama talebinde bulunduğunu, ancak Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından talebinin uygun görülmediğini belirterek şikayet dilekçesinde bulunmuştu.

Kamu Denetçiliği Kurumu eş durumu mazeretiyle yapılan başvuruda kurumu haklı bulurken aşağıdaki gerekçelere yer verdi:

- Bu hususta(yer değişikliği) idareye takdir yetkisi tanındığı aşikârdır. Ancak Danıştay kararında da belirtildiği gibi, idareye tanınan bu takdir yetkisi, mutlak ve sınırsız olmayıp, objektif olarak eşit bir şekilde, aynı durumda olan personel arasında ayrım gözetilmeksizin kullanılması gereken bir yetkidir.

- Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik ile yer değiştirme suretiyle atanma taleplerinin, Devlet Memurlarının adil ve dengeli bir şekilde dağılımının sağlanması için memurun uzmanlığı, iş tecrübesi, mesleki bilgisi gibi özellikleri ile boş kadro durumu göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır.

- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünce yer değiştirme suretiyle atanma taleplerinin “İşlemler El Kitabı” hükümleri doğrultusunda bir komisyon tarafından değerlendirildiği, Elazığ Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne 2015 yılında toplam 16 İş ve Meslek Danışmanı unvanlı personelin tayin talebinde bulunduğu, fakat Elazığ İlinde boş kadro bulunmaması nedeniyle hiç atama yapılamadığı, ayrıca Elazığ İlinde optimal 27 İş ve Meslek Danışmanı çalışması gerekmekte iken toplam 34 İş ve Meslek Danışmanının görev yaptığı, atamalarda optimal sayının mümkün olduğu kadar göz önünde bulundurulduğu, değerlendirme komisyonunca sağlık, engellilik, zorunlu hizmete tabi personelin ve diğer personelin eş durumu mazeretlerine göre öncelik sırası belirlenerek atama yapıldığı belirtilmektedir.

- Mevzuat, yargı kararları ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; şikayet başvurucusunun eşinin Elazığ İlinde özel sektörde çalıştığı sebebinden başka bir geçerli ve kabul edilebilir bir gerekçe öne süremediği, özel sektörde çalışan eşine İzmir İlinde iş aradığına ve bununda olumsuz sonuçlandığına dair bilgi, belge ve delil sunmadığı gibi iddia da etmediği, dosya içerisinde bunlara dair kabul edilebilir bilgi, belge ve bulguya rastlanmadığı, idarenin makul, mantıklı ve kanaat verici işleminde kamu yararı ve hizmeti gereklerine aykırı bir husus tespit edilemediği, idarenin ilgili mevzuat çerçevesinde hukuken geçerli ve kabul edilebilir sebeplere dayanılarak işlem tesis ettiği, aynı durumda olan personele aynı şekilde davranıldığı, adil ve dengeli personel dağılımının gözetildiği, bu nedenle idarenin işleminde hukuka ve hakkaniyete aykırılık bulunmadığı sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır.

Kamu Denetçiliği Kurumu yukarıda yer verilen gerekçelerle şikayet talebinin reddine karar verdi.

Karar metni

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.