logo yeni

ADAY ÖĞRETMENLER BAŞKA YERLERDE GÖREV YAPABİLECEK VE ASİL ÖĞRETMENLİĞE GEÇİŞ SINAVLARI BAŞKA KURUMLARA YAPTIRILABİLECEK

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

ogretmen2Aday öğretmenliğe ve asil öğretmenliğe yapılacak atamalar ile öğretmenlerin yer değiştirmelerine ilişkin usul ve esaslarda değişiklikler yapıldı.

“Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği”nde yapılan değişiklikler bugün yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikte yapılan değişikliklere göre;

**Aday öğretmenler, adaylık dönemlerinin yetiştirme sürecinde asıl görev yapacakları ilin dışında görev yapabilecek.

**Aday öğretmenlikten asil öğretmenliğe geçiş sınavlarını (yazılı veya yazılı ve sözlü) Milli Eğitim Bakanlığının yapması zorunlu olmayacak.

**Aday öğretmenlerin yer değiştirebileceği hallere getirilmiş olan sınırlama kaldırıldı. Aday öğretmenler; alanında norm fazlası olma, sınavda başarısız olma, sağlık ve can güvenliği mazeretlerine bağlı yer değiştirme hallerine bağlı olmadan da yer değiştirebilecek.

**Spor liselerinin beden eğitimi öğretmenliği ile güzel sanatlar liselerinin müzik ve görsel sanatlar/resim öğretmenliklerine atanacaklar hakkında yapılacak değerlendirme ve uygulama sınavlarını Milli Eğitim Bakanlığının yapması zorunluluğu kaldırıldı.

**Yönetmeliğin, dershane öğretmenlerinin MEB kadrolarına atanması ile şehit ve malul gazi yakını öğretmenlerin yer değiştirmesine ilişkin olan ve artık hüküm ifade etmeyen iki geçici maddesi yürürlükten kaldırıldı.

**Yönetmelik eki Performans Değerlendirme Formu yeniden belirlendi.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMEN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/4/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Aday öğretmenler, adaylık dönemlerinin yetiştirme sürecinde asıl görev yapacakları ilin dışında görev yapabilir ve en az bir yıl fiilen çalışmak ve performans değerlendirmesine göre başarılı olmak şartlarını sağlamak kaydıyla yazılı veya yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazanır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Herhangi bir nedenle görev yerleri değiştirilen aday öğretmenlerin, varsa Ek-3’te yer alan Form ile diğer bilgi ve belgeleri, değerlendirmede kullanılmak üzere beş iş günü içinde atandıkları eğitim kurumu müdürlüğüne gönderilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Yapılacak değerlendirme ve uygulama sınavında başarılı olma,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin geçici 7 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-3 Performans Değerlendirme Formu ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Ekler için tıklayınız 

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.