logo yeni

YÜKSEK LİSANS YAPMIŞ ÖĞRETMENLERE İYİ HABER

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

Yüksek lisanslı ve doktoralı öğretmenler, uzman öğretmenliğe atanmaya “hizmet süresi” engelini mahkeme kararı ile aştı.

Yüksek lisans mezunu olan ve kendisine uzman öğretmenlik unvanının verilmesi istemiyle yaptığı başvuru, kıdeminin yetersiz olduğu gerekçesiyle reddedilen öğretmenin, bu işleme karşı açmış olduğu davada, Diyarbakır 3.İdare Mahkemesi 21/09/2012 tarihli ve E:2012/171, K:2012/744 sayılın Kararı ile işlemin iptaline hükmetti.

Kararda; “Olayda, Anayasa Mahkemesi'nin 21.05.2008 günlü E:2004/83 K:2008/107 sayılı kararıyla 5204 sayılı Kanunun 1. maddesiyle, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu 43. maddesinin sonuna eklenen 6. fıkranın iptal edilmesi karşısında, Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliğinin sınavdan muaf olan adayların başvurularında aranacak şartlar başlıklı 9. maddesindeki 7 yıllık kıdem şartının dayanağının kalmadığı ve değerlendirmenin yapıldığı tarihte yüksek lisans mezunu olan ve kıdem şartı nedeniyle uzman öğretmenlik için başvuruda bulunamayan davacıya davalı idareye başvuruda bulunduğu 21.02.2012 tarihi itibariyle uzman öğretmenlik hakkının tanınması gerektiği sonucuna varıldığından, aksi yöndeki dava konusu işlemlerde hukuka uyarlık bulunmamıştır.” denildi.

Mahkemenin Kararı için, tıklayın…

logokucuk

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.