logo yeni

UZMAN ERBAŞLARIN MEMURLUĞA GEÇİŞİNİ KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN KANUN TEKLİFİ VERİLDİ

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

ismail faruk aksu 4Emekli aylığına hak kazanmadan kendi istekleri ile TSK’dan ayrılan Uzman Erbaşlardan en az 7 yıl hizmeti bulunanların, kamu kurum ve kuruluşlarına ait Devlet memuru kadrolarına atanmalarının kolaylaştırılmasını ve uzman erbaşlıkta bulunma yaş sınırının yükseltilmesini   öngören Kanun Teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu.

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk AKSU tarafından verilen “3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, Türk Silahlı Kuvvetleri emrinde zor şartlarda görev yapan Uzman Erbaşların emeklilik hakkına sahip olmadan görevden ayrıldıklarında diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait Devlet memuru kadrolarında görev almada yaşadıkları sıkıntılar nedeniyle hazırlandı.

Kanun Teklifinin gerekçesinde, yaş sınırı öncesinde ve emekli aylığına hak kazanmadan kendi istekleriyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılan uzman erbaşların, kamu kurum ve kuruluşlarına ait Devlet memuru kadrolarına atanmalarının tümüyle kurumların takdirine bırakılmış olmasının yarattığı sıkıntılar ile ilgililerin atanabilecekleri kurumu belirleme konusunda yaşadıkları sıkıntılar ve oluşan mağduriyetten söz edildi.

Kanun Teklifi, emekli aylığına hak kazanmadan kendi istekleri ile Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılan Uzman Erbaşlardan en az 7 yıl hizmeti bulunanların, kamu kurum ve kuruluşlarına ait Devlet memuru kadrolarına atanmalarında bazı kolaylıkların sağlanmasına ilişkin hükümler içerirken, uzman erbaşlıkta bulunma yaş sınırının 45’den 50’ye yükseltilmesini de öngörüyor.

3269 SAYILI UZMAN ERBAŞ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 18/3/1986 tarih ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu’nun 5 inci maddesinin birnci fıkrasında geçen “azami kırkbeş yaşına” ibaresi “azami elli yaşına” olarak değiştirilmiş ve 5’inci maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Birinci fıkra kapsamında Devlet memuru kadrolarına atanamayanlardan, yaş sınırından önce kendi isteği ile Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılan Uzman Erbaşlardan, en az 7 yıl süre ile bu Kanun kapsamında hizmetlerinin olması ve talepte bulunmaları kaydıyla, bunlara ait bilgiler hizmet süresi en fazla olandan başlamak üzere Millî Savunma Bakanlığı tarafından yılda bir defa şubat ayının son gününe kadar Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. İlgili personelin bildirilmiş olması atanma için tek başına hak teşkil etmez. Bu fıkra kapsamında personel istihdam etmek isteyen kamu kurum ve kuruluşları atama yapmak istedikleri boş kadro ve pozisyon sayısının iki katı kadar adayı Devlet Personel Başkanlığından her yılın 15 Mart tarihine kadar talep ederler. Devlet Personel Başkanlığınca 1 Mayıs tarihine kadar yılda bir defa kamu kurum ve kuruluşlarına sözleşmeli erbaş ve er olarak hizmet süresi en fazla olandan başlayarak aday listeleri gönderilir. Bir ay içinde yapılacak mülakatta başarılı bulunarak atananların bilgileri bir ay içinde ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Ataması yapılan personelin uzman erbaş olarak geçen hizmet süreleri, 657 sayılı Kanunda öngörülen öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla, başlangıç derece ve kademelerine her yıl bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl bir derece yükselmesi sayılmak suretiyle kazanılmış hak aylık, derece ve kademeleri ile emekli ikramiyesinin hesabına esas sürenin tespitinde değerlendirilir. Atama onayı alınmasına rağmen görevine başlamayanlar ile başladıktan sonra herhangi bir sebeple görevden ayrılanlar bu fıkra kapsamında yeniden istihdam edilemezler. Başvuru, mülakat, atama ve diğer işlemlere ilişkin usul ve esaslar Millî Savunma Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Bu fıkra kapsamında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye, gerekli bilgi ve belgeleri istemeye, araştırma ve inceleme yapmaya ve uygulamayı yönlendirmeye Devlet Personel Başkanlığı yetkilidir. Bu fıkra hükümleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında yapılacak atamalara engel teşkil etmez. 

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.