logo yeni

BİR MEMUR KAÇ DEFA KURUM DEĞİŞTİREBİLİR?

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

yer degistirme2Devlet memuriyetine girenlerin, başka kurumlara ait memuriyet kadrolarına naklen geçmeleri ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde mümkün olup, naklen atanmaya sayı sınırlaması getiren genel bir düzenleme ise bulunmamaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Devlet memurlarının bu Kanuna kurumlar arasında, kurumlarının muvafakatı ile bulundukları sınıftaki veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftaki bir kadroya nakillerinin mümkün olduğunu hükme bağlamış, ayrıca aday memurun adaylık süresi içerisinde başka kurumlara naklinin yapılamayacağı belirtilmiştir.

Naklen atanmada sayı sınırlaması

Devlet memurlarının naklen başka bir kuruma atanması konusunda, aday memurlara getirilen sınırlama dışında, herhangi bir sayı sınırlaması söz konusu değildir.

Geçiş yapılacak kurumun uygun görmesi ve görev yaptığı kurumun muvafakat vermesi kaydıyla, memuriyet süresi boyunca sınırsız defa naklen atanmak mümkün olabilecektir.

Öte yandan, ilgili kurum mevzuatında özel bir yasak getirilmemiş olması halinde, başka bir kuruma naklen geçmiş olan memurun daha sonra eski kurumuna yeniden naklen geçebilmesi de mümkündür.

Naklen atanmada bekleme süresi

Bir kuruma naklen atanmış olan bir memur, daha sonra naklen başka bir kuruma da geçmek isteyebilir.

Bu durumda, memur hakkında yapılacak ikinci nakil işlemi ile ilk nakil işlemi arasında belli bir sürenin geçmiş olması şartı da bulunmamaktadır. Memuriyetten ayrılanların yeniden memur olabilmesinde aranan bekleme süresi şartı benzeri bir uygulama naklen atamalarda söz konusu değildir.

Memur naklen geçmiş olduğu kurumdan, aynı gün bile başka kuruma naklen atanabilir.

Naklen atanmada muvafakat ve aday memurların durumu

Memurların başka bir kuruma naklen atanabilmesi, görev yaptıkları kurumların bu atamaya muvafakat vermesiyle mümkün olup, kurumların muvafakat verme konusunda takdir hakları vardır. Muvafakat taleplerinin kurumlar tarafından reddi ve bu durumda yapılacak işlemlere ilişkin ayrıntılar ve yargı kararı örnekleri için tıklayınız…

Aday memurların naklen atanamayacağına ilişkin 657 sayılı Kanun hükmüne ilişkin olarak, kurumlar genellikle Devlet Personel Bakanlığı tarafından bu konuda verilmiş mütalaalar çerçevesinde işlem tesis ederken, aday memura hiçbir şekilde naklen geçiş izni vermeyen kurumlara da rastlanabilmektedir.

Aday memurların naklen atanmasıyla ilgili olarak Devlet Personel Başkanlığı tarafından verilen mütalaalarda; 657 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinde geçen “nakil” ibaresinden memurun başka kurumlarda durumuna uygun bir kadroya sınava tabi tutulmaksızın naklen atanmasının anlaşılmasının gerektiği, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)  sonucuna göre yapılacak atamalarda gündeme gelecek nakillerin ise söz konusu maddede geçen “nakil” anlamına gelmeyeceği ve bu nedenle aday veya asil memur olup olmadıklarına bakılmaksızın, Devlet memurlarının KPSS sonucuna göre yapılan yerleştirmelerde atanmayı hak ettikleri kadrolara çalıştıkları kurumlarının muvafakatıyla atanabilecekleri yönünde ifadeler yer almıştır.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.