logo yeni

MEMURLAR VEKÂLETEN YÜRÜTTÜKLERİ GÖREVDEN SEBEPSİZ ALINABİLİR Mİ?

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

memur3Kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadroların çeşitli sebeplerle boş olduğu veya boşaldığı durumlarda, bu görevleri yürütmek üzere Devlet memurları vekaleten görevlendirilebilmektedirler.

Geçici ayrılmalar nedeniyle bir kadronun boşalması durumu hariç olmak üzere, boş olan veya emeklilik, ölüm, istifa, naklen atanma gibi nedenlerle boşalan kadrolara usulüne göre vekaleten atanmış olan memurların, vekalet ettikleri bu görevlerden geçerli bir sebep ileri sürülmeksizin alındıkları durumlarla da sıklıkla karşılaşılabilmektedir. (Geçici ayrılmalar nedeniyle boşalan kadrolara vekalet, bu yazımızın kapsamında değildir.)

Vekaleten atandığı kadrodan alınan memurların, bazen bu görevden alma işlemlerine karşı idari yargıda dava açtıkları ve açtıkları davalarda lehlerine karar verildiği de görülmektedir.

Vekaleten atama

Kamu kurum ve kuruluşlarının Devlet memuriyetine ilişkin kadrolarına asaleten atama yapılması asıl olmakla birlikte, çeşitli sebeplerle asaleten atamama yapılmamış kadrolara ilişkin görevlerin asilde aranan şartlara sahip memurlaravekaleten gördürülmesi de mümkündür.

Devlet memurlarının vekaleten atanmasında, vekalet edilecek kadro için asilde aranan şartlara sahip olma dışında başka bir şart aranmazken, vekalet görevinin o göreve atama yapmaya yetkili makam tarafından yapılması gerekmektedir. (Kararname veya kurul kararı ile atama yapılan kadrolara, bu kadrolara asil atama teklifini yapan ve kararnamede/kadarda imzası da bulunan makam tarafından vekaleten atama yapılabilir).

Öte yandan, bir kadroya vekaleten atanmış olmak, o kadroya ilişkin kazanılmış haklar elde edilmesine yol açmadığı gibi, memurun vekalet görevinin kaldırılması mümkün olabilmektedir.

Vekalet görevinden alınmaya idari yargının bakışı

Usulüne göre bir kadroya vekaleten atanmış olan Devlet memuru, atamayı yapan makam tarafından bu görevden alınabilmektedir.

Vekaleten atandığı kadrodan alınan memurların, görevden alınma işlemine karşı açtıkları davalarda, idari yargı yerlerinin konuya ilişkin farklı değerlendirmeleri de söz konusu olabilmektedir.

Örnek bir olayla ilgili davada;

-Davaya bakan İdare Mahkemesi, vekaleten atanmış memurların belli bir nedene dayanmaksızın vekaleten yürüttükleri görevden her zaman alınarak asıl kadrolarına iade edilebileceği yönünde hüküm oluşturmuştur.

-Temyiz aşamasında konuyu değerlendiren Danıştay 12. Dairesi ise, vekaleten bir göreve atanan kamu görevlisinin vekalet görevinin sona erdirilebilmesinin;

-Vekalete esas olan nedenlerin ortadan kalkması,

-Vekalet edilen boş kadroya asaleten atama yapılması,

-Vekaleten atanmış olan kamu görevlisinin vekalet görevini layıkıyla yerine getirememesi,

-Vekalet görevinin, vekaleten atanmış olan kamu görevlisi üzerinde kalmasında sakınca bulunduğunun anlaşılması

gibidurumlarda hallerinde mümkün olabileceğine hükmetmiştir.

Karar için tıklayınız ...

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.