logo yeni

KADROYA GEÇİRİLEN SÖZLEŞMELİLERİN NAKİL YASAĞI KISMEN KALKIYOR

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

memur 42013 yılında kadroya geçirilen sözleşmeli personelin 5 yıl süreyle başka kamu kurum ve kuruluşlarına naklen atanmasına yasak getiren Kanun hükmü, toplu sözleşmede yer verilen bir maddeden dolayı, 2016 yılı başından itibaren bazı personel için kısmen anlamını yitirecek.

Sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi ve nakil yasağı

2 Ağustos 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6495 sayılı “Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” hükümlerine istinaden, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan bazı sözleşmeli personelin, görev yapmakta oldukları kurumlara ait kadrolara geçirilmeleri sağlanmıştı.

6495 sayılı Kanunla 657 sayılı Kanuna eklenen ve sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesini düzenleyen geçici 41 inci maddenin hükümleri arasında; “… Bu madde kapsamında memur kadrolarına atananların beş yıl süreyle başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamaz.” cümlesine de yer verilmişti.

Toplu sözleşmede yer alan hüküm

“Kamu Görevlilerinin Geneline Ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali Ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 Ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşme” 23 Ağustos 2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı.

Toplu Sözleşmenin dördüncü bölümünün “Mahalli idareler arası yapılacak naklen atamalarda süre sınırı” başlıklı 6 ncı maddesinde; “657 sayılı Kanunun geçici 41 inci maddesinin dördüncü fıkrasının son cümlesinde yer alan “beş yıl” ibaresi mahalli idareler arasında yapılacak naklen atamalarda “iki yıl” olarak uygulanır.” hükmüne yer verildi.

Nakil yasağı kısmen kalkıyor

2013 yılında memur kadrolarına geçirilmiş olan sözleşmeli personel hakkında uygulanan 5 yıl süreyle başka kamu kurum ve kuruluşlarına naklen geçme yasağı, toplu sözleşme hükmüyle kısmen kaldırılmış olacak.

Nakil yasağına ilişkin hüküm ile toplu sözleşmede yer alan konuya ilişkin hükmü memurunyeri.com olarak birlikte değerlendirdiğimizde;

**2013 yılında memur kadrolarına geçirilen sözleşmeliler hakkında uygulanan 5 yıl süreyle nakil yasağının, toplu sözleşmeyle tamamen kaldırılmadığını,

**Mahalli idarelerdeki memur kadrolarına atanmış olan sözleşmeli personelin, 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren başka bir mahalli idareye naklen geçmek istemesi durumunda, hakkındaki nakil yasağının 2 yıl olarak uygulanacağını (2013 yılında memur kadrosuna atanmış olmaları nedeniyle 1 Ocak 2016 tarihinde 2 yıllık sürenin dolmuş olacağını),

**Mahalli idarelerdeki memur kadrolarına geçirilmiş olan sözleşmeli personelin, mahalli idareler dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarına naklen atanmasında 5 yıl süreli yasağın devam ettiğini

görmekteyiz.

Bu nedenle, yapılan bazı açıklamalarda ve bazı internet sitelerinde yer alan haberlerde, kadroya geçirilen sözleşmeli personel hakkında uygulanan 5 yıllık nakil yasağının kalktığına dair ifadelerin gerçeği tam olarak yansıtmadığını söyleyebiliriz.

 

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.