logo yeni

calisanlar2 copy

EŞİ ÖZEL SEKTÖRDE ÇALIŞAN MEMURLARIN BEKLEDİĞİ KARAR ÇIKTI

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

yer degistirmeDevlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin “Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği” başlıklı 14 üncü maddesinde yapılan değişiklikle, eşi özel sektörde çalışan memurun, eşinin son iki yıl içinde 360 gün prim ödeyerek çalışmakta olduğu yere naklen atanabilmesine imkan getirildi.

Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılan Yönetmelik değişikliği bugün yürürlüğe girdi. Memur, başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde eşi 360 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmakta olan eşinin bulunduğu yere naklen atanabilecek.

Değişiklik öncesindeki düzenlemeye göre, eşi özel sektörde çalışan memurun aile birliği mazeretine dayanarak, eşinin bulunduğu yere naklen atanabilmesi; talep edilen yerde eşinin kesintisiz son üç yıl sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması şartına bağlıydı.

Bugün yürürlüğe giren değişikliğe göre, eşi özel sektörde çalışan memurun aile birliği mazeretine dayanarak yer değiştirme başvurusunda bulunurken; başvuru tarihi itibarıyla eşinin son iki yıl içinde 360 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak halen çalıştığına ilişkin belgeyi kurumuna ibraz etmesi gerekecek. Ayrıca yer değiştirme başvurusuna, evlilik durumunu kanıtlayan belgenin de ekleyecek.

DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile ikinci fıkrasında yer alan “kesintisiz son üç yıl” ibareleri “başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde 360 gün” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.