logo yeni

BAZI MEB PERSONELİNİN KADROYA GEÇİRİLMESİ TEKLİF EDİLDİ

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

mebMilli Eğitim Bakanlığına bağlı öğretmenevleri ile öğretmenevi ve akşam sanat okullarında İş Kanunu kapsamında iş sözleşmesine dayalı olarak çalışan personelin durumlarına uygun memur kadrolarına atanması amacıyla Kanun Teklifi hazırlandı.

Milletvekili Barış YARKADAŞ tarafından hazırlanan ve Meclis Başkanlığına sunulan “Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”;

**Milli Eğitim Bakanlığına bağlı öğretmenevleri ile öğretmenevi ve akşam sanat okullarında 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılanlardan, memur olmak için gerekli genel şartları ve bulundukları hizmet için idarece aranan diğer özel şartları taşıyanların, 90 gün içinde yazılı olarak başvurmaları halinde, bulundukları birimde durumlarına uygun memur kadrolarına atanmalarının sağlanmasını,

**Milli Eğitim Bakanlığına bağlı öğretmenevleri ile öğretmenevi ve akşam sanat okullarında 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında bir iş sözleşmesi uyarınca çalışmakta iken bu düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihten önce askerlik, doğum, milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimleri ile ücretsiz izin nedenleriyle görevlerinden ayrılanlardan ilgili mevzuatına göre yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanların da memur kadrolarına atanma hakkından yararlandırılması,

**Memur kadrolarına atananların, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı öğretmenevleri ile öğretmenevi ve akşam sanat okullarında 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında bir iş sözleşmesi uyarınca çalışırken geçirdikleri hizmet sürelerinin, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilmesi

öngörülüyor.

DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 42- Milli Eğitim Bakanlığına bağlı öğretmenevleri ile öğretmenevi ve akşam sanat okullarında 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılanlardan, bu Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartları ve bulundukları hizmet için idarece aranan diğer özel şartları taşıyanlar, 90 gün içinde yazılı olarak başvurmaları halinde, bulundukları birimde, bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan memur kadrolarına; bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrosu olmaması halinde, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan kadro unvanlarıyla sınırlı olmak suretiyle Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken belirlenen memur kadrolarına, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış gün içinde kurumlarınca atanırlar.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı öğretmenevleri ile öğretmenevi ve akşam sanat okullarında 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında bir iş sözleşmesi uyarınca çalışmakta iken bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce askerlik, doğum, milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimleri ile ücretsiz izin nedenleriyle görevlerinden ayrılanlardan ilgili mevzuatına göre yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanlar hakkında da bu madde hükümleri uygulanır. Bunlar için birinci fıkrada belirtilen süreler yeniden hizmete alındıkları tarihten itibaren başlar.

Bu madde hükümlerine göre memur kadrolarına atananların, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı öğretmenevleri ile öğretmenevi ve akşam sanat okullarında 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında bir iş sözleşmesi uyarınca çalışırken geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Bunlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanır ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz.”

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.