logo yeni

MEMURUN KURUMLARARASI NAKLEN ATANMASI NASIL OLUYOR?

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

istifa 2Devlet memurlarının başka bir kuruma ait memuriyet kadrolarına geçmesi, "kurumlararası naklen atama” yoluyla gerçekleşmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu “Memurların bir kurumdan diğerine nakilleri” konusunu ayrı bir maddede (74.madde)düzenleyerek; “Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakatı ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür. …” demiştir. (Bu yazımızda aday memurların başka kurumlara nakli konusuna değinilmeyecektir.)

Kurumlararası naklen atamada muvafakat şartı

Devlet memurlarının kurumlararası naklen atanmasında, görev yaptığı kurumun bu geçişi uygun görmesi (muvafakat etmesi) şartı da aranmaktadır.

Muvafakat verme veya vermeme konusunda kurumlara tanınmış bir takdir yetkisi bulunmakla birlikte, “muvafakat” verme konusunda ugulamada farklı durumlara da rastlanmaktadır. Bazı kurumlar personeline ilişkin muvafakat taleplerini uygun bulurken, bazı kurumların ise muvafakat vermek istememektedir. Muvafakat taleplerinin kurumlar tarafından reddedilmesi durumunda ise, bu işlemlere karşı sıklıkla yargı yoluna gidilmektedir. Örnek yargı kararı için tıklayınız…

Kurumlararası naklen atama süreci

Başka bir kuruma Devlet memuru statüsünde naklen atanmak isteyen memurun;

-Naklen geçmek isteyeceği kurumla temas kurması gerekir. Geçmek istediği kuruma doğrudan yazılı başvuruda bulunarak bu talebini iletebileceği gibi, bir şekilde kurum yetkililerine ulaşıp naklen geçiş konusunda söz aldıktan sonra da yazılı olarak talepte bulunabilir. Ancak, naklen atama taleplerinin kurumlar tarafından uygun görülmesi zorunluluğu bulunmamaktadır.

Öte yandan, naklen geçişin bir sınav sonucuna göre mümkün olduğu durumlarda, memurun söz konusu sınava girmesi de gerekecektir.

-Naklen atana talebi uygun görülen veya sınav sonuçlarına göre naklen atanma hakkı elde eden memur ile ilgili olarak, atamayı yapacak olan kurum tarafından memurun görev yaptığı kurumdan, memurun kurumlarına geçişine muvafakat verilmesini talep edilir. Muvafakat verilmesi durumunda, gerekli diğer işlemler de tamamlanmış ise naklen atama işlemi gerçekleşir.

-Memurun kurumundan muvafakat istenmiş olması veya memurun görev yaptığı kurumun muvafakat vermiş olması, naklen atamanın mutlaka yapılacağı anlamına gelmez. Muvafakat isteyen kurum atama yapmadan önce her aşamada atama yapmaktan vazgeçebilir.

-Naklen atama işlemi gerçekleşirse, atamayı yapan kurum atamanın yapıldığını ve memurun ilişiğinin kesilerek görevden ayrılış tarihinin bildirilmesini diğer kurumdan ister. Naklen atanmış olan memurun ilişiğinin kesilmesi gereken süreye ilişkin herhangi bir belirleme yapılmadığından, memurun görev yaptığı kurumun ilişik kesme süresini uzatması da mümkün olabilmektedir.

-Naklen atama işleminin kurumu tarafından memura tebliğ edilerek ilişiğinin de kesilmesi durumunda, memur; aynı yerdeki başka bir kuruma atanmış ise izleyen gün mesai bitimine kadar, başka yerdeki bir kuruma atanmış ise 15 gün (istisnai haller hariç) içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini izleyen iş günü içinde yeni görevine başlar.

Naklen başka kuruma atanmada göreve başlama

Başka bir kuruma naklen atanan memurun, belge ile ispatı mümkün zorlayıcı bir sebep olmaksızın süresi içerisinde yeni görevine başlamaması durumunda, yapılmış olan atama iptal edilir. Öte yandan, belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebeplere dayansa bile, göreve başlamama hali iki ayı aştığında da atama işlemi iptal edilebilir.

Ayrıca, başka bir kuruma naklen ataması yapılan memurun atamayı yapan kuruma geçmekten vazgeçmesi de mümkün olmakla birlikte, vazgeçmenin atama işleminin tebellüğ edilmesi ve kurumla ilişiğin kesilmesi öncesinde olması gerekir. Bu gibi durumlarda, memurun naklen atanmaktan vazgeçme talebinin kurumu tarafından uygun görülmesi zorunluluğunun bulunmadığını da memurunyeri.com olarak belirtmek isteriz.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.