logo yeni

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI NAKLEN BAŞMÜFETTİŞ VE MÜFETTİŞ ALACAK

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

personelBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğine yapılan değişiklikle, diğer kurumlarda müfettiş, denetçi ve kontrolör olarak çalışanların, bugünden itibaren 6 aylık süre içerisinde Bakanlık müfettişliğine naklen atanması imkanı getirildi.

Resmi Gazete’de bugün yayımlanarak yürürlüğe giren değişikliğe göre, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına naklen Başmüfettiş ve Müfettiş olarak geçilebilecek.

Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile üniversitelerin mühendislik, mimarlık, şehir ve bölge planlama bölümlerinden veya dengi en az dört yıl eğitim veren yükseköğretim kurumlarından ya da bunlara denkliği, yetkili makamlar tarafından kabul olunan yurtdışı öğretim kurumlarından birini bitirmiş ve ilgili mevzuatı uyarınca mesleğe özel yarışma sınavıyla girerek en az üç yıllık yetişme döneminden sonra yapılan yeterlik sınavını başararak müşterek kararla atanmış (vergi müfettişleri açısından ayrıca yeterlik sınavındaki sıralamada en başarılı %5'lik dilime girmek) olanlardan;

*Kurumlarında Başmüfettiş, Başdenetçi ve Başkontrolör unvanını taşıyor olanlar, Başmüfettiş olarak,

*Kurumlarında Müfettiş, Denetçi ve Kontrolör unvanını taşıyor olanlar ise Müfettiş olarak

bugünden itibaren 6 ay içerisinde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına naklen atanabilecek.

Başmüfettiş ve Müfettiş kadrolarına naklen atanacak olanların mesleki kıdemleri, fiilen denetim elemanı olarak görev yaptıkları kurumlardaki toplam kıdemleri hesaplanarak belirlenecek. Ancak, kıdem sırası esas alınarak yurt dışına gönderilmede, halen Bakanlıkta görev yapan Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş yardımcılarının hakları saklı olacak.

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/9/2011 tarihli ve 28050 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendindeki eğitim şartlarını taşımak, ilgili mevzuatı uyarınca mesleğe özel yarışma sınavıyla girip en az üç yıllık yetişme döneminden sonra yapılan yeterlik sınavını başararak 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanuna göre müşterek kararla atanmış olmak (vergi müfettişleri açısından yeterlik sınavındaki sıralamada en başarılı %5'lik dilime girmek) şartıyla kurumlarında Başmüfettiş, Başdenetçi ve Başkontrolör unvanını taşıyanlar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına Başmüfettiş olarak, Müfettiş, Denetçi ve Kontrolör unvanını taşıyanlar ise Müfettiş olarak bu maddenin yayımı tarihinden itibaren 6 ay içerisinde atanabilirler.

(2) Bu şekilde atananların mesleki kıdemleri, fiilen denetim elemanı olarak görev yaptıkları kurumlardaki toplam kıdem hesaplanarak tespit edilir. Ancak, bu Yönetmeliğin 60 ıncı maddesinin ikinci fıkrasına göre esas alınacak kıdem sıralamasında halen Bakanlıkta görev yapan Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş yardımcılarının hakları saklıdır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bakan yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.