logo yeni

30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ ATAMA KARARLARI

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

makam odasi4Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığına ait bazı kadrolara ortak kararnamelerle atama yapılırken, görevden almalar da oldu.

ATAMA KARARLARI

Adalet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/405

1 – Açık bulunan Müsteşar Yardımcılığına, Ankara İdare Mahkemesi Başkanı (38029) Musa HEYBET’in atanması, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 37 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

29/6/2015

                                                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                     CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU                                   Kenan İPEK

                 Başbakan                                            Adalet Bakanı

—— • ——

Adalet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/406

1 – Açık bulunan Müsteşar Yardımcılığına, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürü (38170) Yüksel KOCAMAN’ın atanması, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 37 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

29/6/2015

                                                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                   CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU                                   Kenan İPEK

                 Başbakan                                            Adalet Bakanı

—— • ——

Adalet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/407

1 – Açık bulunan Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı (33904) Günay ALBAYRAK’ın atanması, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 37 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

29/6/2015

                                                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU                                   Kenan İPEK

                 Başbakan                                             Adalet Bakanı

—— • ——

Adalet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/408

1 – Açık bulunan Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne, Bakanlık Tetkik Hâkimi (39825) Harun MERT’in atanması, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 37 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

29/6/2015

                                                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                     CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU                                   Kenan İPEK

                 Başbakan                                            Adalet Bakanı

—— • ——

Adalet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/409

1 – Açık bulunan Kanunlar Genel Müdürlüğüne, Bakanlık Tetkik Hâkimi (39802) Dr.Ekrem ÇETİNTÜRK’ün atanması, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 37 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

29/6/2015

                                                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU                                   Kenan İPEK

                 Başbakan                                             Adalet Bakanı

—— • ——

Adalet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/410

1 – Açık bulunan Hukuk İşleri Genel Müdürlüğüne, Bakanlık Tetkik Hakimi (35158) Feyzullah TAŞKIN’ın atanması, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 37 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

29/6/2015

                                                                                                                                Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                     CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU                                   Kenan İPEK

                Başbakan                                             Adalet Bakanı

—— • ——

Adalet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/411

1 – Adalet Müfettişliğine, Dikili Cumhuriyet Savcısı (98030) Kerem Kerim ARSLAN’ın,

Adalet Müfettişliğine, Elmalı Cumhuriyet Savcısı (105539) Onur Utku SEVİM’in,

Adalet Müfettişliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi (107730) Ramazan TEMEL’in,

Adalet Müfettişliğine, Gönen Hâkimi (109752) Berkay ALTUĞ’un,

Adalet Müfettişliğine, Kumluca Cumhuriyet Savcısı (118962) Mehmet OĞRAŞ’ın,

Adalet Müfettişliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi (119168) İrfan ŞANCI’nın,

Adalet Müfettişliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi (119195) Semih ÇAYÖNÜ’nün,

Adalet Müfettişliğine, Alanya Hâkimi (120848) Özcan ÇAKIROĞLU’nun,

2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 37 nci maddesi gereğince atanmaları uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

29/6/2015

                                                                                                                                Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                     CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU                                   Kenan İPEK

                 Başbakan                                             Adalet Bakanı

—— • ——

Maliye Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/431

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Metin AKDAMAR’ın,

Bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Milli Emlak Genel Müdür Yardımcısı Tufan BÜYÜKUZUN’un,

Atanmaları, 657 sayılı Kanunun 59 ve 74 üncü maddeleri, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 18 inci maddesi, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesi ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

29/6/2015

                                                                                                                                Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                     CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU                                Mehmet ŞİMŞEK

                 Başbakan                                           Maliye Bakanı

—— • ——

Maliye Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/432

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mustafa GÜNEŞ’in,

Bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Gelir İdaresi Başkan Yardımcılığına Vergi Başmüfettişi Semi OKUMUŞ’un,

atanmaları, 657 sayılı Kanunun 59, 68/B ve 74 üncü maddeleri, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 18 inci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

29/6/2015

                                                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU                               Mehmet ŞİMŞEK

                 Başbakan                                           Maliye Bakanı

—— • ——

Maliye Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/433

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Vergi Müfettişliklerine; Kahramanmaraş Vergi Dairesi Başkanı Cuma SAĞLAM, Gelir İdaresi Grup Başkanları Uğur ÖZTÜRK ile Erkan MACİT’in atanmaları, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 18 inci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

29/6/2015

                                                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU                               Mehmet ŞİMŞEK

                 Başbakan                                           Maliye Bakanı

—— • ——

Maliye Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/434

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Vergi Başmüfettişliklerine Gelir İdaresi Daire Başkanı Hasan KURNAZ, Gelir İdaresi Grup Başkanları Hüdaverdi AKKOCA, Mustafa SEVGİN, Ali TERZİ ile Gelir İdaresi Başkanlığı Başkanlık Müşaviri Mustafa ATMACA’nın atanmaları, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 74 üncü maddeleri, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 18 inci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

29/6/2015

                                                                                                                                Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU                               Mehmet ŞİMŞEK

                 Başbakan                                           Maliye Bakanı

—— • ——

Maliye Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/435

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Vergi Başmüfettişliğine Ömer KESKİN’in atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 18 inci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

29/6/2015

                                                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU                               Mehmet ŞİMŞEK

                 Başbakan                                          Maliye Bakanı

—— • ——

Maliye Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/436

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Vergi Başmüfettişliğine Ahmet ÜNLÜ’nün atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 18 inci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

29/6/2015

                                                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU                               Mehmet ŞİMŞEK

                 Başbakan                                           Maliye Bakanı

—— • ——

Maliye Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/437

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Vergi Başmüfettişliğine Faruk ELİEYİOĞLU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 18 inci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

29/6/2015

                                                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU                               Mehmet ŞİMŞEK

                 Başbakan                                           Maliye Bakanı

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.