logo yeni

OKUL MÜDÜRLERİYLE İLGİLİ YARGI KARARLARINI UYGULAMAYANLAR HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

adalet 5Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından verilen kararı hatırlatarak Milli Eğitim Bakanlığının müdürleri göreve iade etmesi gerektiğini belirtti.

Yargı kararını uygulamayanlar hakkında suç duyurusu

Koncuk, bu işin peşini bırakmaya niyetleri olmadığını belirterek,  “yargı kararını uygulamayan tüm vali ve yöneticilerle ilgili yargı kararını uygulamamaktan suç duyurularında bulunulacaktır.” dedi.

İsmail Koncuk yaptığı yazılı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin bazı maddelerinin iptali istemiyle açtıkları davayla ilgili olarak; “Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 2014/1151 Y.D. İtiraz nolu ve 18.02.2015 tarihli kararı ile Yönetmeliğin ‘Yönetici görevlendirmede esas alınacak hususlar’ başlıklı 10. Maddesinin 9. Fıkrasının, ‘Müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığına görevlendirme’ başlıklı 23. Maddesinin 1. Fıkrasında hiçbir ölçüt ve duyuruya yer verilmemesine ilişkin eksik düzenleme, Ek-1 Değerlendirme Formunun ‘Açıklama’ başlıklı kısmının 3. Maddesinde ‘en az altı ay çalışmış olma’ şartının İlçe Milli Eğitim Müdürü, Eğitim Kurumundan Sorumlu Şube Müdürü ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Şube Müdürleri için aranmamasına ilişkin eksik düzenleme yönünden itirazın kabulüne karar verilmiş ve ilgili karar tarafımıza 23.06.2015 tarihinde tebliğ edilmiştir.“ ifadelerine yer verdi.

Somut ve objektif kriterlerin belirlenmesi

Anayasa’nın 138. Maddesi ve İdari Yargılama Usulü Kanunu 28. Maddesi gereğince, yargı kararlarının davalı idareye tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde uygulanma zorunluluğu olduğunu ifade eden Koncuk, “Türk Eğitim-Sen olarak, Bakanlığa gönderdiğimiz yazıda hukuka aykırılığı yargı kararlarıyla da sabit olan görevden alma işlemlerinin iptali ile mağdur edilen tüm eğitim kurumu müdürü, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarının haklarının iade edilerek göreve başlatılmaları, yönetmelikte yargı kararı doğrultusunda değişiklik yapılması ve yönetmelikte yer alan eğitim kurumları müdürlerinin değerlendirme sürecine dair hükümlerin yeniden düzenlenmesi, bu düzenleme yapılırken yargı kararının gerekçeleri de dikkate alınarak, değerlendiricilere keyfi ve sınırsız takdir hakkı bırakılmayacak şekilde, somut ve objektif ölçme ve değerlendirme kriterlerinin belirlenmesi, görev süresi sona eren tüm eğitim kurumu müdürlerinin değerlendirme işlemlerinin ertelenmesi ve yargı kararının ivedilikle uygulanması hususunda talepte bulunduk.” dedi.

Örnek dilekçeler

Koncuk, MEB’e yazdıkları yazı ile daha önce usule uygun olmayan komisyon üyelerinin değerlendirmesiyle görevden alınan okul müdürleri ile, müdür yardımcıları ve müdür başyardımcılarının yargı kararı gereği göreve döndürülmesini istediklerini belirtti. Koncuk, bu konuda, dava açsın veya açmasın, tüm yöneticiler tarafından valiliklere verilmesi gereken dilekçelerin hazırlanarak “turkegitimsen.org.tr” adresinde yayınlandığını belirterek “Tüm yöneticilerimizin bu dilekçeleri kurumlarına vermesi önemlidir. Bu dilekçelere, verilecek cevaba göre yeni davalar açmak da gerekebilecektir. MEB yargı kararını uygularsa problem yoktur, uygulamaması halinde, tüm mağdur yöneticilerimiz bu dilekçeler doğrultusunda ilerde davalar açacak ve yargı kararının uygulanmadığını ifade edecektirler. Ayrıca, yargı kararını uygulamayan tüm vali ve yöneticilerle ilgili yargı kararını uygulamamaktan suç duyurularında bulunulacaktır. Dilerim ki, MEB bu konuda yeni karmaşaya fırsat vermeden yargı kararının gereğini yerine getirir, aksi takdirde oluşacak yeni kaos ve karmaşanın sebebi biz olmayacağız. Bu işin peşini bırakma niyetinde olmadığımızı da, dünya alem herkes iyi bilmelidir.” şeklinde konuştu.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.