logo yeni

STRATEJİK PERSONELE İLİŞKİN HÜKÜMLERİN İPTALİ İÇİN DAVA AÇILDI

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

saglik2Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşları Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin stratejik personele ilişkin hükümlerinin iptali için dava açıldı.

Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, tabipleri stratejik personel olarak niteleyerek bazı haklarında ksııtlamalara gitmekteydi. Stratejik personelin atama ve yer değiştirme işlemlerinde yaşadığı hak kayıpları için buradaki yazımızı inceleyebilirsiniz.

TTB'den yapılan açıklamada, Yönetmelikte yapılan değişiklikle, devlet memurlarına ilişkin genel düzenlemeye aykırı olarak hekim, uzman hekim ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olmuş kişilerin “stratejik personel” olarak belirlendiği ve bu yolla diğer sağlık çalışanlarının sahip olduğu haklardan yararlanmalarını engelleyici düzenlemeler yapıldığı belirtildi. Ayrıca çalışanların idare tarafından keyfi olarak geçici görevlendirmeye tabi tutulmalarına olanak sağlayan, aile birliğinin sağlanmasını zorlaştıran ve önemli yetkiler verilen ancak statüsü ve çalışma yöntemi belirsiz olan istihdam planlama komisyonu oluşturulmasına ilişkin düzenlemeler yapıldına da vurgu yapıldı.

Türk Tabipleri Birliği tarafından açılan davada şu hükümlerin iptali istendi:

-“Stratejik personel” tanımı ile buna bağlı olarak eşi özel sektörde çalışanlara yönelik yapılan kısıtlama

-Eğitim hakkının engellenmesi,

-Personelin il içi atamalarını tümüyle başka bir düzenlemeye bırakılması,

-Geçici görevlendirmelerin gerekçesiz olarak resen yapılmasına olanak sağlanması,

-Ataması yapılan kişilerin iki yıl geçmedikçe başka bir yere atanmasının kısıtlanması,

-Yasal dayanağı bulunmayan istihdam planlama komisyonu kurulması,

-Kamu hastane birliklerinde sözleşmeli olarak çalışan yöneticilerin iki yılın ardından istedikleri yere atanabilmesinin sağlanması.     

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.