logo yeni

calisanlar2 copy

EK GÖSTERGESİ 3600’DEN AZ OLANLAR GÖREVDEN ALININCA NEREYE ATANIR?

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

gorevden uzaklastirmaYönetici kadrosunda görev yapanların görevden alındıklarında veya görev süreleri dolduğunda atanabilecekleri kadroları belirleyen Kanun hükmü, ek göstergesi 3600’den daha düşük tespit edilen yönetici kadro veya pozisyonlarında bulunanların durumunu da düzenlemiştir.

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 18. Maddesi, bazı bürokratların görevden alınmaları ya da görev sürelerinin dolması hallerinde atanacakları kadrolara ilişkin kuralları belirlemiştir.

Kapsamdaki kurumlar ve görevler

Görevden alınan bürokratların atanacağı kadroları belirleyen düzenleme;

-İş Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi olanları,

-Hakim ve savcılar; Dışişleri meslek memurları; mülki idare amirliği hizmetleri sınıfı, milli istihbarat hizmetleri sınıfı ve emniyet hizmetleri sınıfı kapsamına giren ve yönetici kadrolarında bulunanları,

-Bakan yardımcıları,

-Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun başkan ve üyelerini,

-Belediye ve Üniversitelerin personelini,

-Ek göstergesi ne olursa olsun yönetici unvanlı kadro ve pozisyonlarda olmayanları,

-Atanma şartlarını kaybetme, ceza kovuşturması veya disiplin soruşturması sonucunda görevden alınanları,

-Görevde yükselme kapsamındaki kadro veya pozisyonlardan ek göstergesi 3000 (dahil) ve daha düşük tespit edilen görevlerde bulunanları

kapsamına almamıştır.

Ayrıca söz konusu düzenlemenin, görevinden kendi isteği ile (yazılı müracaatta bulunarak) ayrılanlar ile ek göstergeleri ne olursa olsun yönetici unvanlı olmayan (müşavir, danışman gibi) kadrolarda bulunanları da kapsamayacağını memurunyeri.com olarak değerlendirmekteyiz.

Ek göstergesi 3600’den düşük olanların atanacağı kadro veya pozisyon

Ek göstergesi 3600’den düşük olan yönetici kadro veya pozisyonlarında (görevde yükselme uygulamaları kapsamında olmayan) görev yapanlar, görevden alındıklarında (istifa hariç) ya da görev süreleri dolduğunda;

** Görev yapmakta oldukları kurumlarda daha önce kariyer mesleklerde veya bunlarla benzer nitelikteki mesleklerde (Müfettiş, Uzman, Murakıp, Aktüer, Kontrolör, Denetçi, Denetmen) görev yapmışlarsa, görevden alındıkları ya da görev sürelerinin dolduğu kurumda daha önce görev yapmış oldukları kariyer meslek veya benzer nitelikteki kadrolara

**Görev yapmakta oldukları kurumlarda daha önce kariyer mesleklerde ve bunlarla benzer nitelikteki mesleklerde (Müfettiş, Uzman, Murakıp, Aktüer, Kontrolör, Denetçi, Denetmen) görev yapmamışlarsa, görevden alındıkları ya da görev sürelerinin dolduğu kurumun merkez veya taşra teşkilatına ait Araştırmacı unvanlı kadrolarına

atanır.

Öte yandan, görevden alındığı ya da görev süresi dolduğu için kurumundaki kariyer mesleklere veya araştırmacı kadrosuna yukarıda belirtilen düzenleme kapsamında atananların, bir ay içinde talepte bulunmaları halinde, görevden alındıkları kurumda daha önce bulundukları veya öğrenim durumları itibarıyla ihraz etmiş oldukları unvanlara (yönetici kadro veya pozisyonları dışındaki) ilişkin kadro veya pozisyonlara bir ay içinde atanmaları zorunludur.

Boş kadro veya pozisyon

3600’den düşük ek göstergeli yönetici unvanlı kadrolardaki görevlerinden alınan ya da görev süreleri dolanların, kurumlarında atanmaları gereken kariyer meslek ya da araştırmacı unvanlı kadroların bulunmaması durumunda, başka bir işleme gerek kalmaksızın gerekli kadro ihdas edilmiş ve ilgili kurumun kadro cetveline eklenmiş sayılıyor. Bu şekilde ihdas edilen kadrolar boşaldığında da başka bir işleme gerek kalmadan iptal oluyor. Bu şekilde atananlar, atamaya yetkili amirlerinin belirleyeceği birimlerde çalıştırılmaktadırlar.

Mali haklar

Yönetici unvanlı kadro veya pozisyonlarda (bu düzenleme kapsamındaki tüm kadro ve pozisyonlar) kesintisiz olarak en az iki yıl fiilen görev yapmış olanlardan, ek göstergesi 3600’den düşük olan yönetici kadro ve pozisyonlarında bulunanlar, bu düzenleme kapsamında atandıklarında, atandıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren 2 yıl süreyle, fiili çalışmaya bağlı ödemeler hariç, alındıkları göreve ait ödeme unsurları esas alınarak mali hakları ödenir. İki yıl içerisinde eski görevine ait maaşa yapılacak zamlardan da yararlanır.

Yönetici unvanlı kadro ve pozisyonlarda kesintisiz 2 yıl çalışmamış olanların görevden alınması ya da görev sürelerinin dolması durumunda, atanmaları gereken kadrolar için geçerli olan mali haklardan yararlanırlar. Ek göstergeden yararlanmaları ise 657 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde değerlendirilir.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.