logo yeni

MEMUR, AİLE HEKİMLİĞİNDE ÇALIŞAN EŞİNDEN DOLAYI TAYİN İSTEYEBİLİR Mİ?

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

saglikDevlet memurlarının, aile birliği mazeretine istinaden yer değiştirme talebinde bulunmaları mümkün olabilmekle birlikte, bu şekilde yer değiştirmede usulü eşin görevine göre farklılık göstermektedir.

Aile hekimliklerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın, sözleşmeli personel çalıştırılması söz konusu olduğundan, eşi bu yerlerde aile hekimi veya aile sağlık elemanı olarak görev yapan Devlet memurlarının, eşlerinin bulunduğu yere atanma ya da eşlerinin bulunduğu yerde kalma talebinin nasıl karşılanacağının bilinmesi de önem taşımaktadır.

Mevzuattaki ilgili hükümler

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik, "Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği" konusunu da düzenlemiştir. Yönetmeliğin 14 üncü maddesindeki düzenlemede;

"Aile birliği mazeretine dayanarak yer değişikliği memurun;

a) Kamu personeli olan eşinin, kurum içi yer değiştirme suretiyle atanma imkânının olmaması veya mevzuatı uyarınca eşin zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması durumunda bu kapsamdaki eşin bulunduğu yere,

b) Eşlerin her ikisinin de aynı kurumda çalışıyor olması halinde, kurumun daha fazla hizmet ihtiyacı duyduğu yere,

c) Eşlerin farklı kurumda çalışıyor olması halinde kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanmak suretiyle her iki kurumun da öncelikli hizmet ihtiyacının bulunduğu yere,

d) Kamu personeli olmayan eşinin, talep edilen yerde kesintisiz son üç yıl sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde bu durumda olan eşin bulunduğu yere,

e) Milletvekili, belediye başkanı, muhtar veya noter olan eşlerinin bulunduğu yere,

atanması suretiyle yapılabilir. …” denilmiştir.

Öte yandan, 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununun 3 üncü maddesinin;

-Birinci fıkrasında, "Sağlık Bakanlığı; Bakanlık veya diğer kamu kurum veya kuruluşları personeli olan uzman tabip, tabip ve aile sağlığı elemanı olarak çalıştırılacak sağlık personelini, kendilerinin talebi ve kurumlarının veya Bakanlığın muvafakatı üzerine, … sözleşmeli olarak çalıştırmaya veya bu nitelikteki Bakanlık personelini aile hekimliği uygulamaları için görevlendirmeye … yetkilidir.”

-İkinci fıkrasında “Aile sağlığı elemanları, aile hekimi tarafından belirlenen ve Sağlık Bakanlığı tarafından uygun görülen, kurumlarınca da muvafakatı verilen Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşları personeli arasından seçilir ve bunlar sözleşmeli olarak çalıştırılır. Bu suretle eleman temin edilememesi halinde, Sağlık Bakanlığı, personelini bu hizmetler için görevlendirebilir. İhtiyaç duyulması halinde, Türkiye'de mesleğini icra etmeye yetkili ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin (4), (5) ve (7) numaralı alt bentlerindeki şartları taşıyan kamu görevlisi olmayan uzman tabip, tabip ve aile sağlığı elemanları; Sağlık Bakanlığının önerisi, Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine sözleşme yapılarak aile hekimliği uygulamalarını yürütmek üzere çalıştırılabilir.”

-Üçüncü fıkrasında, “Sözleşmeli olarak çalışan aile hekimi ve aile sağlığı elemanları kurumlarında aylıksız veya ücretsiz izinli sayılırlar ve bunların kadroları ile ilişkileri devam eder. Bu personelin, sözleşmeli statüde geçen süreleri kazanılmış hak derece ve kademelerinde veya kıdemlerinde değerlendirilerek her yıl işlem yapılır ve bunlar talepleri halinde eski görevlerine atanırlar.”

-Dördüncü fıkrasında, “Sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken aile hekimi ve aile sağlığı elemanı statüsüne geçenlerden önceki sözleşmeli personel statüsüne dönmek isteyenler, eski kurumlarındaki boş pozisyonlara öncelikle atanırlar ve bu madde kapsamındaki çalışmaları hizmet sürelerinde dikkate alınır.”

hükümlerine yer verilmiştir.

Aile hekimliğinde görev yapan eşten dolayı yer değişikliği

Aile birliği mazeretine dayalı yer değişikliği konusunda Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte yer alan hükümleri, “Aile Hekimliği Kanununda yer alan düzenlemeler çerçevesinde değerlendirdiğimizde;

**Kamu kurum ve kuruluşlarında Devlet memuru olarak görev yapmakta iken, aile hekimliği uygulaması kapsamında sözleşme imzalayan uzman tabip, tabip ve aile sağlığı elemanları kurumlarından aylıksız izinli sayılmakta ve kadroları ile ilişikleri devam etmektedir. Bu nedenle, eşi bu kapsamda aile hekimi veya aile sağlığı elemanı olan Devlet memurlarının aile birliği mazeretine istinaden yapacakları yer değişikliği talebi, eşi kamu personeli sayılan hakkındaki uygulamaya tabi olacaktır.

**Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli personel olarak görev yapmakta iken, aile hekimliği uygulaması kapsamında sözleşme imzalayan uzman tabip, tabip ve aile sağlığı elemanları, eski kurumlarına dönmek istediklerinde boş pozisyonlara öncelikle atanmaktadırlar. Bu nedenle, eşi bu kapsamda aile hekimi veya aile sağlığı elemanı olan Devlet memurlarının aile birliği mazeretine istinaden yapacakları yer değişikliği talebi, eşi kamu personeli sayılan hakkındaki uygulamaya tabi olacaktır.

**Sağlık Bakanlığının önerisi ve Maliye Bakanlığının uygun görüşüyle, Türkiye'de mesleğini icra etmeye yetkili olup kamu görevlisi olmayan uzman tabip, tabip ve aile sağlığı elemanları sözleşme yapılarak aile hekimliği uygulamalarını yürütmek üzere çalıştırılabilmektedir. Bu nedenle, eşi bu kapsamda aile hekimi veya aile sağlığı elemanı olan Devlet memurlarının aile birliği mazeretine istinaden yapacakları yer değişikliği talebi, eşi kamu personeli olmayanlar hakkındaki uygulamaya tabi olacaktır. Yani memurun atanmak istediği yerde, eşinin kesintisiz son üç yıl sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması şartı aranacaktır.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.