Memur Maaş Hesaplama Motoru

MEMUR MAAŞ HESAPLAMA MOTORU

Aşağıdaki form memurunyeri.com tarafından hazırlanmış olup, enflasyon farkı zammının maaş rakamlarına doğru yansıtılabilmesi için aylık enflasyon verileri dikkate alınarak güncelleme yapılmaktadır.

1.Doğru hesaplama yapabilmek için, aşağıdaki formun ilgili alanlarını doldurun. Gösterge veya tazminatlarınızı bilmiyorsanız ilgili satırın sonundaki cetvellere giderek unvanınıza ait verilere ulaşablirsiniz.

2.Hesaplama tuşuna basın. Yenilenen sayfanın altında yer verilen tabloda tekrarlanan bazı kalemlere yer verilmemiş olup, tablonun alt kısımda net maaş rakamlarına ulaşabilrsiniz. 

Maaş Dönemini Seçiniz.  
Derecenizi Seçiniz.  
Kademenizi Seçiniz.  
Emekliliğe Esas Derecenizi Seçiniz.
Kazanılmış aylık dereceniz ile emekliliğe esas dereceniz farklı ise seçiniz.
 
Emekliliğe Esas Kademenizi Seçiniz.
Kazanılmış aylık kademeniz ile emekliliğe esas kademeniz farklı ise seçiniz.
 
Ek Göstergenizi Seçiniz. Ek Gösterge Cetveli
Hizmet Yılınızı Seçiniz.
En fazla 25 Yıl Seçilebilir.
 
Yan Ödeme Puanları Toplamınızı Giriniz.
İş Güçlüğü+İş Riski+Temininde Güçlük+Mali Sorumluluk Zamları
Yan Ödeme Kararnamesi
Tazminat Oranınızı Giriniz.
Özel hizmet, eğitim öğretim, adalet, din, emniyet, mülki idare vb. tazminatlar
Yan Ödeme Kararnamesi
Ek Tazminat Oranınızı Giriniz.
Bölge, kurum, yer, görevin niteliği gibi nedenlerle asıl tazminatlara ilave olarak ödenen tazminatlar
Yan Ödeme Kararnamesi
Ek Ödeme Oranınızı Giriniz. Ek Ödeme Oranı Cetveli
Makam ve Temsil/Görev Tazminatı Toplamını Giriniz. Makam Tazminatı Cetveli
Temsil/Görev Tazminatı
Medeni Durumunuzu Seçiniz.
Bekar olup çocuğu olanlar, evli eş çalışıyor ... çocuk seçeneklerini girecek.
 
72 Aydan Küçük Çocuk Sayısını Giriniz.
72 ay dahil.
 
72 Aydan Büyük Çocuk Sayısını Giriniz.  
İşe Giriş Tarihinizi Seçiniz.  
Yabancı Dil Tazminatı Göstergenizi Giriniz. Yabancı Dil Tazminatı Göstergesi
Gelir Vergisi Oranını Giriniz. Gelir Vergisi Oranı
Engelli İndirimi Alıyorsanız Engel Oranını Seçiniz.  
Sendika Aidatı Miktarını Giriniz. TL.  Kuruş  
Toplu Sözleşme İkramiyesi Alıyormusunuz?  
Zorunlu Bireysel Emeklilik Kesintisi Yüzdesini Seçiniz  

   

BORDRO KALEMLERİ 

Gelir Kalemleri Gelirler Gider Kalemleri Giderler
Gösterge Aylığı 0 Gelir Vergisi 0
Ek Gösterge Aylığı 0 Damga Vergisi 0
Taban Aylığı 0 Emekli Keseneği (kişi) 0
Kıdem Aylığı 0 Sendika Aidatı 0
Yan Ödemeler 0 Zorunlu Bireysel Emeklilik Kesintisi 0
Tazminatlar 0    
Ek Tazminatlar 0    
Makam ve Temsil/Görev Tazminatı 0    
Yabancı Dil Tazminatı 0    
Aile Yardımı (Eş) 0    
Aile Yardımı (Çocuk) 0    
Ek Ödemeler 0    
Toplu Sözleşme İkramiyesi 0    
    NET MAAŞ 0
Bordroda hem gelir hem de gider kısmında eşit miktarda yer alan kalemlere yer verilmemiştir.