logo yeni

KAMUYA 25 BİN ENGELLİ ALINACAĞI HABERLERİ DOĞRU MU?

Aktif . Yayınlanma EKPSS Haberleri

engelli 4Bugün bazı basın yayın organlarında yer alan “Kamuya 25 bin engelli alınacak” türünden haberler üzerine engelli memur adaylarının beklenti içine girmemeleri gerekmektedir.

Bazı basın yayın organlarında yer aldığı üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK, kamuya 25 bin engelli alınacağı açıklamasında bulunmamış, bir soru önergesi üzerine verdiği cevapta kamudaki boş engelli kontenjanını bildirmiştir. Yine aynı cevapta “bu kadrolara eğitim durumu itibariyle atanabilecek engelli adayın bulunmaması sebebiyle söz konusu münhal kadrolar engelli adayların eğitim durumundaki artışa paralel olarak süreç içerisinde doldurulabilecektir.” ifadeleri ile bu 25 bin kadronun doldurulmasının uzun yıllar alacağı da belirtilmiştir. İşte açıklamanın tam metni:

“TBMM Genel Sekreterliği, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, MİT Müsteşarlığı, Merkez Bankası, Ziraat Bankası A.Ş. ve Halk Bankası A.Ş. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve bu Kanunun 53 üncü maddesine istinaden yürürlüğe konulan “Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” kapsamında bulunmadığından bu kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen engelli personele ilişkin veriler bu kurumlarca Bakanlığımıza gönderilmemektedir. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca Bakanlığımıza elektronik ortamda intikal ettirilen bilgiler çerçevesinde; Ocak 2015 tarihi itibariyle kamu kurum ve kuruluşlarında engelli çalıştırma yükümlülüğü kapsamında kabul edilen dolu memur kadro sayısı toplam (2.016.722) adettir. Bu kurum ve kuruluşlarca engellilere tahsis edilmesi gereken kadro sayısı (60.730) adet olup, bu kadroların (36.242) adedi dolu ve (24.488) adedi boş bulunmaktadır. '

Söz konusu (24.488) adet boş kadrodan toplam (22.209) adedi 208 kamu kurum ve kuruluşundan sadece beş adedine ait olup, bu kurumlar ve boş kadro sayılarına aşağıda yer verilmiştir.

-Milli Eğitim Bakanlığı                                                       15.632

-Adalet Bakanlığı                                                                 1.347

-Diyanet İşleri Başkanlığı                                                     2.446

-Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı                   1.774

-Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı                            1.010

Kalan toplam (2.279) adet boş kadro ise 203 adet kamu kurum ve kuruluşlarına aittir. Yukarıda bahsi geçen beş kuruma ait toplam (22.209) adet kadronun ise öğretmen, mübaşir, zabıt katibi, imam-hatip, müezzin-kayyum, kuran kursu öğreticisi, hemşire, ebe, sağlık memuru unvanlı kadrolar olması ve bu kadrolara eğitim durumu itibariyle atanabilecek engelli adayın bulunmaması sebebiyle söz konusu münhal kadrolar engelli adayların eğitim durumundaki artışa paralel olarak süreç içerisinde doldurulabilecektir.

Öte yandan, mahalli idareler, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı müessese, işletme ve döner sermayeli kuruluşlarca elektronik ortamda intikal ettirilen bilgiler çerçevesinde; Ocak 2015 tarihi itibariyle bu kurum ve kuruluşlarda engelli çalıştırma yükümlülüğü kapsamında kabul edilen dolu memur kadro sayısı ise toplam (78.901) adettir. Bu kurum ve kuruluşlarca engellilere tahsis edilmesi gereken kadro sayısı (2.315) adet olup, bu kadroların (1.239) adedi dolu ve (1.076) adedi ise boş bulunmaktadır.

Bu çerçevede, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında engelli memur istihdam edilebilecek toplam boş kadro sayısı (25.564) adettir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen engelli memurların 7.984’ü kadın, 28.258’i ise erkek olup, istihdam edilme sürecinde herhangi bir cinsiyet ayrımı gözetilmemekte, engelli adayların EKPSS puanları ve tercihleri göz önüne alınarak ÖSYM Başkanlığınca yerleştirilmeleri ve ilgili kurumlarca atamaları yapılmaktadır.

Ayrıca, istihdam edilen engelli memurlar kamu kurum ve kuruluşlarınca eğitim düzeyleri, hizmet sınıfları, unvanları, cinsiyetleri, engel grupları ve engel oranları itibariyle Bakanlığımıza bildirilmekte iken, yönetim kadrosunda görev yapan engellilere ilişkin herhangi bir bilgi Bakanlığımıza intikal ettirilmemektedir.

2015 yılı içerisinde engelli alımı yapılacak kadrolar kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenmiş ve elektronik ortamda Bakanlığımıza intikal ettirilmiş olup, söz konusu kadrolara ilişkin değerlendirme çalışmaları ise halen devam ettirilmektedir.”

 

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.