logo yeni

ENGELLİ PERSONELİN ADAYLIK EĞİTİMİ NASIL YAPILIR?

Aktif . Yayınlanma EKPSS Haberleri

engelli4Kamu kurum ve kuruluşlarında aday memur olarak göreve başlayan engelli personel de, diğer aday memurlar gibi temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj evrelerinden oluşan adaylık eğitimine tabi tutulmaktadırlar.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan “Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik” hükümlerine göre;

**Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz.

**Aday olarak atanan memurların önce bütün memurların ortak vasıfları ile ilgili temel eğitime, bilahare sınıfları ile ilgili hazırlayıcı eğitime ve staja tabi tutulmaları ve Devlet memuru olarak atanabilmeleri için başarılı olmaları şarttır. Temel eğitim ile hazırlayıcı eğitim aynı kurumda yapılır.

**Adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her birinde başarısız olanların disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişkileri kesilir.

**Temel eğitimin süresi on günden az, iki aydan çok olamaz. Hazırlayıcı eğitim süresi bir aydan az, üç aydan çok olamaz. Staj devresi iki aydan az olamaz.

Öte yandan, engellilere yönelik koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici sosyal hizmet faaliyetlerini yürütülmesi; engellilerin eğitim ve istihdam konusunda ayrımcılığa uğramadan insan haklarından yararlanarak toplumsal hayata katılmaları çalışmalarının koordine edilmesi ile uygulamaların izlenmesi ve değerlendirilmesi gibi görevler Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bırakılmıştır.

Ayrıca, Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelikte; kamu kurum ve kuruluşlarının engellilerin çalışmalarını kolaylaştıracak gerekli tedbirleri almak ve engellilerin görev yaptıkları kadronun gereği olan işleri yapabilmeleri için engel durumlarına göre gerek duyulan yardımcı ve destekleyici araç ve gereçleri temin etmek zorunda oldukları hükme bağlanmıştır.

Bu çerçevede, kamu kurum ve kuruluşlarında aday memur olarak görev yapan engelli personelinin durumu değerlendirildiğinde;  temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj eğitimlerinin ilgililerin engel durumları dikkate alınarak diğer memur adaylarıyla birlikte yapılmasının söz konusu olabileceği, ancak ilgililer hakkında engel durumlarından dolayı bu eğitimlerin ayrı olarak yapılması da mümkün olabilmektedir.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.