logo yeni

ENGELLİLERİN ATANACAĞI KADROLAR

Aktif . Yayınlanma EKPSS Haberleri

engelliDevlet memurluğuna giren engellilerin görev yapacakları kadroların belirlenmesinde, engel durumlarının dikkate alınması gerekmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A/7 maddesinde, memuriyete atanma şartları arasında “53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.” denilmiştir.

Kanunun 53 üncü maddesinde ise “Kurum ve kuruluşlar bu Kanuna göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda %3 oranında engelli çalıştırmak zorundadır. %3’ün hesaplanmasında ilgili kurum veya kuruluşun (yurtdışı teşkilat hariç) toplam dolu kadro sayısı dikkate alınır.” hükmüne yer verilmiştir.

Öte yandan, engellilerin Devlet memurluğuna alınmasına ilişkin hususları düzenleyen Yönetmeliğin 20 nci maddesinde, kamu kurum ve kuruluşlarının çalışma yerlerini ve eklentilerini, engellilerin erişebilirliğine uygun duruma getirmek, engellilerin çalışmalarını kolaylaştıracak gerekli tedbirleri almak ve engellilerin görev yaptıkları kadronun gereği olan işleri yapabilmeleri için engel durumlarına göre gerek duyulan yardımcı ve destekleyici araç ve gereçleri temi etmek zorunda oldukları; 21 inci maddesinde ise belirli bir mesleği olan engellilerin meslekleri ile ilgili işlerde çalıştırılmalarının esas olduğu ve belirli bir mesleği olmayan veya mesleğine uygun kadro bulunmayan engellilerin ise engel durumlarına göre yapabilecekleri hizmetlere ait mevcut kadrolarda çalıştırılacakları ve engellilerin engellerini artırıcı veya ek engel getirici işlerde çalıştırılamayacağı hükme bağlanmıştır.

Bu hükümlere göre, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçlarına göre yerleştirmesi yapılan adayların sunacakları engelli sağlık kurulu raporlarında, engellilerin çalıştırılamayacakları işlerin belirtilmiş olması durumunda atamalarda bu hususa dikkat edilmesi; çalıştırılamayacakları işlerin belirtilmemiş olması durumunda ise ilgililer hakkında yeniden düzenlenecek sağlık kurulu raporuna göre hareket edilmesi gerektiği değerlendirilmektedir. 

Bu yazıya ait tüm haklar memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.