logo yeni

DAHA FAZLA ENGELLİ İSTİHDAMI İÇİN KANUN HAZIRLANDI

Aktif . Yayınlanma EKPSS Haberleri

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarında engelli istihdamı için öngörülen %3 oranının, kurumlar tarafından yüksek istihdam seviyesi olarak algılanmasının önüne geçmek ve daha fazla sayıda engellinin memur olarak istihdam edilmesinin önünü açmak amacıyla hazırlanan Kanun Teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunuldu.

MHP Eskişehir Milletvekili Ruhsar DEMİREL tarafından hazırlanan Kanun Teklifi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü Maddesinin birinci fıkrasında yer alan “%3 oranında” ifadesinden önce gelmek üzere ‘‘en az’’ ibaresinin eklenmesini öngörüyor. Teklif ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarının yurtdışı teşkilatlarına ait kadroların da hesaplamada dikkate alınmasını sağlıyor.

Engelli memur istihdamına ilişkin genel sınav düzenlemesinde değişiklik de öngören Teklif, getirdiği ek fıkra ile; engellilerin kamu personeli seçme sınavına girebilmesine, bu sınav sonucuna göre engellilere ayrılan kontenjan dışındaki kadrolara atanabilmelerine, atanacakları bu kadrolarda engellilere tanınan haklardan aynı şekilde yararlanabilmelerine imkan tanıyor.

Milletvekili DEMİREL, Teklifinin Gerekçesinde  şu hususlara yer verdi: 

“Devlet Personel Başkanlığı verilerine göre Ağustos 2011 itibariyle, engelli personel istihdamına tahsis edilmesi gereken 44.189 adet kadronun 20.829 adedi dolu, 23.360 adedi ise boş bulunmaktadır. 2012 yılında yapılan Engelli (özürlü) Memur Seçme Sınavı (ÖMSS) sonuçlarına göre ise yerleşen engelli aday sayısı 4.266’dır.”

“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 2013 yılı yerleştirmeleri için kurumlarca Devlet Personel Başkanlığı’na intikal ettirilen kadro sayısının 5 bin 423 olduğunu ve ilgili kadrolara engelli personelin Mart ayı sonuna kadar yerleştirileceğini basın yoluyla açıklamıştır. Devlet Memurları Kanununda engelliler için öngörülen yüzde 3’lük istihdam zorunluluğu, kamu kurumlarında engelli istihdamıyla eşitliği sağlamayı amaçlayan pozitif ayrımcı bir düzenleme olmakla birlikte, Sayın Bakanın açıklamalarından da anlaşıldığı gibi kamu kurum ve kuruluşlarında engellilerin istihdam edilmesi gereken kadroların bir kısmı boş bırakılmaktadır.”

“Engellilerin yalnızca yardımcı hizmetli, telefon operatörü, büro memuru kadrosuna atanmaları yüksek öğrenim görmüş engelli bireylere yapılan bir haksızlık ve insan kaynağı israfıdır. 2012 yılında 5.145 lisans mezunu ÖMSS’na müracaat etmiş fakat büyük bir kısmı yerleştirilmemiştir.”

“Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen %3’lük engelli istihdamı oranın azami olarak algılanmasının önüne geçilerek daha fazla sayıda engelli vatandaşımızın kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak istihdam edilmesinin önünün açılması, çalışan ve üreten engellilerin hak ettiği yaşam koşullarına kavuşabilmesi; yükseköğrenim gören engellilerin de kamu kurum ve kuruluşlarında meslek ve eğitim düzeylerine uygun işlerde çalışabilmeleri ve kariyer mesleklerde görev alabilmelerinin düzenlenmesi amaçlanmıştır.”

Kanun Teklifinin metni: 

DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1-657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü Maddesinin birinci fıkrasındaki %3 oranında ifadesinden önce gelmek üzere ‘‘en az’’ ibaresi eklenmiş, ilgili kurum veya kuruluşun ifadesinden sonra gelen ‘‘(yurtdışı teşkilat hariç)’’ ibaresi metinden çıkarılmış ve ikinci fıkrasına aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

Ek: ‘‘Bu sınav, engellilerin engelli kontenjanı dışındaki kadrolara başvuru hakkını engellemez. Kontenjan dışında istihdam edilen engelli memur, engelli kontenjanında çalışan memurun tüm özlük haklarına sahiptir. Açık kadrolara atamalar her iki sınav sonuçlarının açıklamasından sonra yapılır.’’

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

logokucuk

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.