logo yeni

KAYMAKAM ADAYLIĞI GİRİŞ SINAV ŞARTLARINDAN BİRİNİN İPTAL EDİLME NEDENİ

Aktif . Yayınlanma KPSS Haberleri

personel2Kaymakam adaylığı giriş sınavına başvuracaklarda aranan şartlardan birisini Anayasaya aykırı bularak iptal eden Anayasa Mahkemesi, iptal gerekçesini açıkladı.

Anayasa Mahkemesi, 13.11.2014 tarihli toplantısında, 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanunu’nun 2. maddesinin birinci fıkrasının (B) bendinin “Kaymakam adaylığı yazılı sınavına daha önce mülakatta üç defa başarısız olanlar katılamaz.” şeklindeki ikinci cümlesinin Anayasaya aykırı olduğuna karar vermişti. Kararı, Resmi Gazete’nin  bugünkü sayısında yayımlandı.

Açılan bir davada, 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanunu’nun 2. maddesinin birinci fıkrasının (B) bendinin, “Kaymakam adaylığı yazılı sınavına daha önce mülakatta üç defa başarısız olanlar katılamaz.” şeklindeki ikinci cümlesinin Anayasaya aykırı olduğu iddiasını yerinde gören Ankara 4. İdare Mahkemesi konuyu Anayasa Mahkemesine taşımıştı.

Konuyu 13.11.2014 tarihinde esastan karara bağlayan Anayasa Mahkemesi, söz konusu hükmün Anayasanın 2 ve 70 inci maddelerine aykırı olması sebebiyle iptaline Karar vermişti.

Anayasa Mahkemesini iptal gerekçesine özetle şu hususlar yer aldı:

İtiraz konusu kuralla, kaymakam adaylığı yazılı sınavına müracaat edebilmek

için daha önce mülakat sınavında uç defa başarısız olmama şartı getirilmiştir.

Daha önce uç defa mülakatta başarısız olmanın, kaymakam adaylığı görevinin gerektirdiği hangi niteliklerle uyumlu olamayacağı hususu, gerek Kanun’un 2. maddesinden gerekse bu maddeye ilişkin yasama belgelerinden anlaşılamamaktadır.

Diğer taraftan, daha önce üç defa mülakatta başarısız olmanın, kaymakam adaylığı görevinin nitelikleriyle uyumlu olmadığı sonucuna ulaşmayı haklı kılacak objektif bir neden de tespit edilememektedir.

Kişinin önceden üç defa mülakatta başarısız olması, kaymakamlık görevinin gerektirdiği niteliklere sahip olamayacağının karinesi olarak da görülemez. Kaldı ki, kişinin kaymakamlık mesleğine elverişli olmadığının sonradan anlaşılması durumun da adaylık döneminde ilişiğinin kesilmesi mümkündür.

Bu itibarla, kaymakam adaylığı mesleğine alınmada aranan, “üç defa mülakatta başarısız olma” şartının, Anayasa’nın 70. maddesinin ikinci fıkrası bağlamında görevin gerektirdiği bir nitelik olduğu söylenemez.

Öte yandan, kanunların kamu yararının sağlanması amacına yönelik olması, genel, objektif, adil kurallar içermesi ve hakkaniyet ölçütlerini gözetmesi hukuk devleti olmanın gereğidir. Bu çerçevede doğası gereği sübjektif niteliği ağır basan mülakatta üç kez başarısız olmanın, kaymakamlık mesleğine girişi kesin olarak kapatması, adalet ve hakkaniyet ölçütleriyle bağdaşmadığı için hukuk devleti ilkesine aykırıdır.

Anayasa Mahkemesi Kararı için tıklayınız …

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.