logo yeni

YILSONUNA KADAR 3000 SOSYOLOG, 500 PSİKOLOG VE 500 SOSYAL ÇALIŞMACI ALIMI TEKLİF EDİLDİ

Aktif . Yayınlanma KPSS Haberleri

tbmm 4Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim okullarının sosyal hizmet birimlerinin personel ihtiyaçlarını karşılamak üzere, 31/12/2015 tarihine kadar; 500 sosyal çalışmacı, 500 psikolog ve 3000 sosyolog kadrosuna atama yapılması amacıyla hazırlanan Kanun Teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu.

Milletvekili Hülya GÜVEN tarafından hazırlanan “Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi”, Milli Eğitim Bakanlığına 4000 adet kadro verilmesini ve bu kadrolara 31/12/2015 tarihine kadar atama yapılmasını öngörüyor.

Kanun Teklifi;

**652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye bir ek madde eklenmesini,

**Milli Eğitim Bakanlığına kadro cetveline; 500 adet psikolog, 500 adet sosyal çalışmacı ve 3000 adet sosyolog unvanlı kadro eklenmesini,

**İhdas edilen 4000 kadroya 31/12/2015 tarihine kadar atama yapılmasını,

**İhdas edilen 4000 kadroyla ilgili olarak iki yıl süreyle; sınıf, unvan ve derece değişikliği yapmaya Bakanlar Kurulunun yetkili olmasını

amaçlıyor.

Kanun Teklifi metni

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 2- Bu Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro Ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Milli Eğitim Bakanlığına ait bölümüne eklenmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı ilk ve ortaöğretim okullarının sosyal hizmet birimlerinin personel ihtiyaçlarını karşılamak üzere Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri (SH) Sınıfı’na ait psikolog ve sosyal çalışmacı unvanlı kadrolardan 500’er adedi ile Genel İdare Hizmetleri (GİH) Sınıfına ait sosyolog unvanlı kadrolardan 3000 adedine, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 7 nci maddesi ve 22/12/2014 tarihli ve 6583 sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu kapsamında yapılan atamaların dışında 31/12/2015 tarihine kadar atama yapılır.

Bu maddenin yayımlandığı tarihten itibaren iki yıl süreyle 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinde yer alan sınırlamaya bağlı olmaksızın bu maddeyle ihdas edilen kadrolarda sınıf, unvan ve derece değişikliği yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.”

MADDE 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

(1) SAYILI LİSTE

KURUMU : MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

TEŞKİLATI: TAŞRA

İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN

Sınıfı

Unvanı

Derecesi

Serbest Kadro Adedi

Tutulan Kadro Adedi

Toplam

SH

Psikolog

1-9

500

 

500

SH

Sosyal Çalışmacı

1-9

500

 

500

GIH

Sosyolog

1-9

3000

 

3000

TOPLAM 

4000

 

4000

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.