logo yeni

ÖĞRETMEN ATAMADA YAŞ ŞARTI KALDIRILDI

Aktif . Yayınlanma KPSS Haberleri

ogretmen-9Öğretmen olarak atanacaklarda aranacak nitelikler ile öğretmenlerin atama ve yer değiştirmelerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen “Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği”nde değişiklik yapıldı.

Resmi Gazete’de bugün yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklikle;

**Öğretmenliğe ilk defa atanacaklarda aranan, başvuruların ilk günü itibarıyla 40 yaşından gün almamış olma şartı kaldırıldı.

*Aylıksız izindeyken istek ve özür durumuna bağlı il içi veya il dışı yer değiştirmesi yapılan öğretmenlerin, Bakanlıkça belirlenen tarihlerde görevden ayrılma ve başlama işlemlerini yapma zorunluluğu kaldırıldı.

Bugün yürürlüğe giren değişiklikler ve kaldırılan hükümler

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİNİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/5/2010 tarihli ve 27573 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

Kaldırılan düzenleme: g) Öğretmenliğe ilk defa atanacaklar bakımından başvuruların ilk günü itibarıyla 40 yaşından gün almamış olmak. Ancak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi kapsamında sözleşmeli öğretmen pozisyonunda hâlen görev yapanlar ile daha önce bu kapsamda en az bir yıl fiilen görev yaptıktan sonra mesleki eğitimde başarılı olup da ayrılmış olanların kadrolu öğretmenliğe başvurularında 40 yaşından gün almamış olmak şartı aranmaz.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

Kaldırılan düzenleme: (3) Aylıksız izinli olup istek ve özür durumuna bağlı il içi veya il dışı yer değiştirmesi gerçekleştirilen öğretmenlerden Bakanlıkça belirlenen tarihlerde görevden ayrılma ve başlama işlemlerini tamamlamayanların atamaları iptal edilir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

 

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.