logo yeni

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLÜ SINAVLA HANGİ KADROLARA PERSONEL ALIMINI NASIL YAPACAK?

Aktif . Yayınlanma KPSS Haberleri

mulakatKarayolları Genel Müdürlüğünün, merkezi yerleştirmeye tabi olmadan; mühendis, mimar, şehir plancısı, matematikçi, istatistikçi, arkeolog, grafiker, çözümleyici, programcı, tekniker ve teknisyen kadrolarına sözlü sınavla personel alımını nasıl yapacağı belirlendi.

6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna göre; Genel Müdürlüğün Teknik Hizmetler Sınıfına ait kadrolarına merkezi yerleştirme uygulaması dışında atama yapılıyor. Bu kadrolara, Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubu puan sırasına göre ilk defa açıktan atanacak olanlar, alım yapılacak her bir unvan için boş kadro sayısının üç katına kadar çağrılan adaylar arasından Genel Müdürlük tarafından yapılan sözlü sınav sonucuna göre belirleniyor.

Bugün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan Yönetmelikle, Karayolları Genel Müdürlüğünde Teknik Hizmetler Sınıfına ait kadrolara KPSS (B) grubu puan sırasına ve sözlü sınavla ilk defa açıktan atanacakların giriş sınavları ve atanmalarına ilişkin usul ve esaslardan belirlendi. Bu Yönetmeliğe göre, söz konusu kadrolara yapılacak atama ve nakil işlemlerinde uygulanacak usul ve esaslardan bazıları şöyle olacak:

Sınav Komisyonu

Sözlü sınavı; Karayolları Genel Müdürü veya Genel Müdürün görevlendireceği bir Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı, İnsan Kaynakları ve Atamalar Şubesi Müdürü ile Genel Müdür tarafından en az Şube Müdürü düzeyinde belirlenen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşacak Sınav Komisyonu yapacak.

Puan türü

Sözlü sınava katılabilmek için, son başvuru tarihi itibariyle geçerli olan KPSS sınavında, ilanda belirtilen puan türünden yetmiş ve üzeri puan almış olmak gerekecek.

Yabancı dil şartı

Mühendis, mimar, şehir plancısı, matematikçi, istatistikçi, arkeolog, grafiker, çözümleyici ve programcı kadrolarına atanabilmek için, diğer şartların yanı sıra; sınav ilanında belirtilmiş olması halinde, yabancı dil sınavından sınav ilanı itibari ile son iki yıl içerisinde alınmış istenilen yabancı dil seviyesini kanıtlayıcı belgeye de sahip olmak gerekecek.

Tekniker kadrosuna atanma şartı

Tekniker kadrosuna atanabilmek için; en az 2 yıl süreli mesleki ve/veya teknik eğitim veren yüksekokulların, sınav ilanında belirtilen bölümlerinden mezun olmak gerekecek.

Teknisyen kadrosuna atanma şartı

Teknisyen kadrosuna atanabilmek için; en az lise dengi mesleki ve/veya teknik eğitim veren okulların, sınav ilanında belirtilen bölümlerinden mezun olmak gerekecek.

Nerede ilan edilecek?

Sözlü sınav ve sınava ilişkin diğer hususlar sınav tarihinden en az otuz gün önce Türkiye genelinde günlük olarak yayımlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde yayımlanacak ve Karayolları Genel Müdürlüğü ile Devlet Personel Başkanlığı internet sitelerinde ilan edilecek.

Sınava alınacak aday sayısı

Sınava başvuruda bulunanlardan, aranan şartları taşıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSS puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak ve ilk defa açıktan atama yapılacak kadro sayısının üç katını geçmemek üzere sıralanacak.

Başarı puanı nasıl belirlenecek?

Adayların başarı puanı, KPSS puanı ve sözlü sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecek.

Başarı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday, asıl aday sayısının yüzde yirmisini geçmeyecek kadar da yedek aday belirlenebilecek. Yedek listede yer alan adayların hakları bir sonraki sınav ilan tarihine kadar geçerli olacak.

Nüfusa kayıtlı olunan yere atanamayacak

İlk defa atanacak adaylar kendisinin veya eşinin halen veya daha önce nüfusa kayıtlı olduğu; merkez nüfusu 100.000’in altında olan il veya ilçeye ve bu ilçenin bağlı olduğu ilin merkez nüfusu 100.000’in altında olan diğer ilçelerine ve il veya ilçe merkezi nüfusu 100.000’in üstünde olmakla birlikte bu ile bağlı ilçelerden nüfusu 100.000’in altında olan diğer ilçelere atanamayacak.

Hizmet zorunluluğu

Atanan personelden, Karayolları Genel Müdürlüğü Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine tabi olanlar, atandıkları yerdeki hizmet sürelerini tamamlamadan başka hizmet bölgelerine atanamayacak.

Halen yerleştirilmiş olan adaylar

ÖSYM Başkanlığınca Genel Müdürlüğün (B) grubu kadrolarına bugünden önce yerleştirilmiş olmakla birlikte atama işlemleri sonuçlanmamış olan adaylara, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uygulanacak.

Söz konusu Yönetmelik için tıklayınız ...

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.