logo yeni

ÇEVRE MÜHENDİSLERİNİN ÇEVRE GÖREVLİSİ EĞİTİMİNE TABİ TUTULMASININ NEDENİ NE?

Aktif . Yayınlanma KPSS Haberleri

cevre-sagligiÇevre Mühendislerinin çevre görevi yapabilmeleri için, “Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik” uyarınca Çevre Görevlisi Eğitimi almalarına ilişkin zorunluluğun nedeni ve çevre mühendislerinin istihdam sorunu Bakan İdris GÜLLÜCE’ye soruldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris GÜLLÜCE tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle Meclis Başkanlığına sunulan soru önergesinde çevre mühendislerinin sorunlarına ilişkin şu hususlar yer aldı:

21.11.2013 tarihinde yayımlanarak 01.01.2014 tarihinde yürürlüğe giren Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik uyarınca, Çevre Mühendisleri ‘Çevre Görevi’ yapabilmek için Çevre Görevlisi Eğitimi almak zorunda bırakılmaktadır. Çevre Mühendisleri Odası bu uygulamaya itiraz etmekte ve düzeltilmesini talep etmektedir.

Anılan yönetmelikte çevre görevlisi, "faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olan ve/veya neden olabilecek ve Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan düzenlemeler uyarınca denetime tâbi tesislerin faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığını değerlendiren, tesis içi yıllık denetim programları düzenleyen görevli" olarak tanımlanmaktadır.

Çevre Mühendisi ise, doğal kaynakların en iyi biçimde kullanılması, doğal çevrenin korunması ve insan sağlığına uygun biçimde geliştirilmesi konusunda çalışan kişidir.

Çevre mühendisleri; çevre kirliliğinin önlenmesi kapsamında, çevre yönetim sistemleri ve planları, çevresel etki değerlendirmesi (ÇED); içme ve kullanma suyu, evsel ve endüstriyel atık sular ile yağmur suları, katı atıklar, zararlı ve tehlikeli atıklar, evsel ve endüstriyel atıklar, hava kirliliği, gürültü, toprak ve yeraltı su kaynaklarının kirliliği konularında; etüd, fizibilite, proje, araştırma, geliştirme ve planlama, danışmanlık ve eğitim, kontrolörlük, deneme işletmesi, muayene ve kabul, uygulama ve işletme yönetimi, keşif-şartname-ihale dosyası hazırlama ve düzenleme, hakediş ve kesin hesap, numune alma, deney, ölçüm, analiz ve modelleme hizmetlerini yürütürler.

Üniversitelerin Çevre Mühendisliği Bölümü‘nden mezun olan kişi; çevre konusunda dört akademik yıl boyunca eğitim görmüş kişidir. Bakanlığın dayattığı Çevre Görevlisi Eğitimi, Çevre Mühendisleri için 3, diğer meslek grupları için 6 gündür.

Bu tanımlardan ve hayattaki pratiklerden de anlaşılacağı üzere hali hazırda bir Çevre Mühendisi, bir Çevre Görevlisi tanım ve pratiğinden daha yetkindir.

Konuyla ilgili olarak;

1) Bakanlığınız, 4 yıl akademik öğrenim gören Çevre Mühendislerini neden Çevre Görevlisi Eğitimine tabi tutmaktadır? Sizleri bu zorunluluğa iten gerekçeleri kamuoyuyla paylaşır mısınız?

2) Çevre Görevlisi Eğitimi kapsamında verilecek ders konularını akademide gören tüm mühendislik ve meslek grupları neden bu eğitimlerden muaf tutulmamıştır?

3) Çevre Mühendisleri ve odaları, akademik öğrenimleri ve pratik deneyimleri gözetildiğinde, Çevre Görevlisi Eğitimi verebilecek kapasite ve diplomaya (sertifika) sahiptir. Çevre görevlisi eğitimi, neden Bakanlığınızda görevli çevre mühendisleri ve odaları eliyle kamu eğitim kurumlarında verilmemektedir?

4) Çevre Mühendislerine Çevre Görevlisi Eğitimini zorunlu tutarak; üniversiteleri, üniversitelerin Çevre Mühendisliği bölümlerini, Çevre Mühendisliğinde görev yapan öğretim üyelerini, Çevre Mühendisliği bölümünde okuyan öğrencileri, mezun mühendislerin hayatlarının 4 yılını ‘hiç‘e indirdiğinizin farkında mısınız?

5) Çevre Mühendislerinin üniversitede aldıkları eğitime güvenmiyor ya da bu eğitimi yeterli bulmuyor musunuz? Öğrenilmesini istediğiniz konuları niçin üniversitenin ders programına dahil etmiyorsunuz?

6) Ülke nüfusunun çoğunun asgari ücretle geçindiği bir ülkede, beş yıldızlı otellerde yaptığınız, pahalı eğitimleri, yeni mezun olmuş işsiz bir mühendisin bu pahalı eğitimlerden nasıl yararlanabileceğini düşünüyorsunuz?

7) Bakanlığınız merkez ve taşra teşkilatında kaç çevre mühendisi çalışmaktadır? Çevre, toprak ve yeraltı su kaynakları kirliliğinin, ekoloji tahribatının her geçen gün arttığı günümüz koşullarında mevcudu yeterli buluyor musunuz? Yeterli bulmuyor iseniz, merkez ve taşra teşkilatında çevre mühendisi kadro sayısını arttırmayı düşünüyor musunuz?

 

 

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.