logo yeni

GELİR UZMAN YARDIMCILIĞINA GİRİŞTE YAZILI SINAV ZORUNLULUĞU GERİ GELDİ

Aktif . Yayınlanma KPSS Haberleri

personel4Gelir Uzman Yardımcılığına girişte yazılı sınavın zorunlu olması kuralı 50 gün sonra geri geldi.

Gelir uzman yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yeterlik sınavları ile gelir uzmanlığına atanmalarına ilişkin usul ve esasları da düzenleyen Yönetmelikte değişiklikler yapıldı. Değişiklikler arasında, Gelir Uzman Yardımcılığına girişte yazılı sınav şartının zorunlu olması düzenlemesi de yer alıyor. Yazılı sınav zorunluluğu 22 Ekim 2014 tarihinde yürürlüğe giren değişiklikle kaldırılmıştı.

22 Ekim 2014 tarihinde Yönetmelikte yapılan değişikliklerle ilgili haberimiz için tıklayınız. ...

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren “Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, Gelir Uzman Yardımcılığı giriş sınavına ilişkin usul ve esaslarda 50 gün önce yapılan değişiklikleri yeniden değiştirdi.

Bugün yürürlüğe giren Yönetmelikle, Gelir Uzmanlığı giriş sınavının KPSS(A) sonuçlarına göre sadece sözlü olarak yapılmasına imkan veren düzenleme kaldırılırken, bu düzenlemeye ilişkin olarak Gelir Uzmanlığı Yönetmeliğinde yer alan diğer hükümler de değiştirildi.

Yayımlanan Yönetmelik ve düzenlemelerin eski hali

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİR UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/12/2009 tarihli ve 27444 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzmanlığı Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Giriş sınavı: Uzman yardımcısı kadrolarına atanacakları belirlemek üzere, KPSS (A) sonuçlarına göre Başkanlıkça belirlenen puan türü veya türlerinden yeterli puanı alan adaylar arasında yapılan, yazılı ve sözlü bölümlerden oluşan sınavı,”

Eski hali “d) (Değişik:RG-22/10/2014-29153) Giriş sınavı: Uzman yardımcısı kadrolarına atanacakları belirlemek üzere, KPSS (A) sonuçlarına göre Başkanlıkça belirlenen puan türü veya türlerinden yeterli puanı alan adaylar arasında yapılan, yazılı ve sözlü bölümlerden veya yalnızca sözlü bölümden oluşan sınavı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Sözlü sınavda, adayların muhakeme gücü, bir konuyu kavrama, özetleme ve ifade etme yeteneği, genel ve fiziki görünümü ile davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, yetenek ve kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı da göz önünde bulundurularak, her adaya sınav kurulu başkan ve üyelerinin (sözlü sınavın birden fazla komisyon tarafından yapılması halinde ilgili Komisyon üyelerinin) her biri tarafından ayrı ayrı 100 üzerinden puan verilir. Verilen bu puanların aritmetik ortalaması sözlü sınav puanını teşkil eder. Sözlü sınavda başarılı olmak için alınan puanın 70 ten az olmaması gerekir.”

Kaldırılan fıkra: “(2) (Ek:RG-22/10/2014-29153) Yalnızca sözlü sınav yapılmasına karar verilmesi hâlinde sözlü sınava çağrılacak aday sayısı giriş sınavı duyurusunda belirtilen atama yapılacak kadro sayısının iki katından fazla olamaz.”

Eski hali: “(3) (Değişik:RG-22/10/2014-29153)(2) Yazılı sınavdan sonra veya doğrudan yapılan sözlü sınavda, adayların muhakeme gücü, bir konuyu kavrama, özetleme ve ifade etme yeteneği, genel ve fiziki görünümü ile davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, yetenek ve kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı da göz önünde bulundurularak, her adaya sınav kurulu başkan ve üyelerinin (sözlü sınavın birden fazla komisyon tarafından yapılması halinde ilgili Komisyon üyelerinin) her biri tarafından ayrı ayrı 100 üzerinden puan verilir. Verilen bu puanların aritmetik ortalaması sözlü sınav puanını teşkil eder. Sözlü sınavda başarılı olmak için alınan puanın 70 ten az olmaması gerekir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Giriş sınavı puanı; sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile yazılı sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.”

Eski hali: “(1) (Değişik:RG-22/10/2014-29153) Giriş sınavı puanı; yazılı sınav yapılması halinde yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan puanların aritmetik ortalaması, yalnızca sözlü sınav yapılması halinde KPSS (A) puanı ve sözlü sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.”

“(3) Asil ve yedek listelerinde sıralama yapılırken, adayların giriş sınavı puanının eşit olması halinde, yazılı puanı yüksek olan adaya; yazılı puanının da eşit olması halinde, KPSS (A) puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.”

Eski hali: “(3) (Değişik:RG-22/10/2014-29153) Asil ve yedek listelerinde sıralama yapılırken, adayların giriş sınavı puanının eşit olması halinde, yazılı puanı yüksek olan adaya, yazılı puanının da eşit olması halinde, KPSS (A) puanı yüksek olan adaya; yalnızca sözlü sınav yapılması halinde KPSS (A) puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.