logo yeni

ÖZELLEŞTİRME UZMAN YARDIMCILIĞINA GİRİŞTE ARANAN YAZILI SINAV ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

Aktif . Yayınlanma KPSS Haberleri

personel11Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcılığına atanacakların mesleğe alınmalarına ilişkin hususların da düzenlendiği “Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzmanlığı Yönetmeliği”nde bazı değişiklikler yapıldı. Değişiklikler arasında, daha önce KPSS sonrası yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılan giriş sınavının, KPSS sonrası sadece “sözlü sınav” şeklinde yapılabilmesine de imkan veren bir düzenleme de yer alıyor.

Resmi Gazete’de bugün yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelikle yapılan değişiklikler şöyle:

-Uzman yardımcılığı giriş sınavının, sadece sözlü sınav şeklinde yapılabilmesi imkanı getirildi. Daha önce KPSS sonrası yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılan giriş sınavı, bundan sonra “yazılı ve sözlü sınav” ya da sadece “sözlü sınav” şeklinde yapılabilecek.

-Uzman yardımcılığı giriş sınav duyurusunun Resmi Gazete’de de ilan edilmesine ilişkin ibare eklendi. Yapılacak giriş sınavı duyuruları, başvuru süresinin bitiminden en az 30 gün önce Resmi Gazete’de de ilan edilecek.

-Yaş şartı 657 sayılı Kanundaki düzenlemeye uygun hale getirildi. Giriş sınavına katılacaklarda aranan “Giriş Sınavının yapılacağı tarihte otuzbeş yaşını doldurmamış olmak.” şartı “Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.” şeklinde değiştirildi.

Bugün yayımlanan Yönetmelik ve düzenlemenin eski hali

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/6/2012 tarihli ve 28334 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzmanlığı Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Uzman yardımcılığı giriş sınavı yazılı ve sözlü veya İdarece uygun görülmesi halinde yalnızca sözlü sınavdan oluşur.”

Eski hali: Giriş Sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “başvuru süresinin bitiminden en az otuz gün önce” ibaresinden sonra gelmek üzere, “Resmî Gazete’de,” ibaresi eklenmiştir.

Eski hali: Giriş Sınavına katılma şartları, öğrenim dalları, yazılı sınav tarihi, yeri ve yapılış şekli, KPSS puan türleri ve asgari puanları, yazılı sınav konuları, puan sıralamasına göre kaç adayın çağrılacağı, öğrenim dalları itibarıyla atama yapılabilecek azami kadro sayısı ve dereceleri, son başvuru tarihi, başvuru yeri ve sınavla ilgili diğer hususlar, başvuru süresinin bitiminden en az otuz gün önce Türkiye genelinde yayımlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde ve İdarenin kurumsal internet sitesinde ilan edilir. ...

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.”

Eski hali: c) Giriş Sınavının yapılacağı tarihte otuzbeş yaşını doldurmamış olmak.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Özelleştirme İdaresi Başkanı yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.