logo yeni

UZMAN YARDIMCILIKLARINA GİRİŞTE VE UZMANLIĞA ATANMADA GEÇERLİ OLAN ORTAK KURALLAR

Aktif . Yayınlanma KPSS Haberleri

personel2Kamu kurum ve kuruluşlarının “kariyer meslek” diye nitelendirilen Uzman kadrolarına atanacak Uzman Yardımcılarının mesleğe alınmaları ve belli bir yetişme dönemi sonrası ilgili Uzman kadrolarına atanmalarına ilişkin usul ve esaslar özel yönetmeliklerle farklı şekillerde düzenlenebilmekle birlikte, bu mesleklerin tümü için bazı ortak kurallar da belirlenmiştir.

Bütün uzman yardımcılıkları için ortak olan kurallar dışındaki hususlarda, kurumların özel düzenlemelerinde farklı şartlar getirmeleri ise mümkündür.

Uzman yardımcılığı sınavlarına girişte ortak kurallar

Mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alınan kariyer uzman yardımcılarında, aranacak şartlardan bazıları bütün uzman yardımcılıkları için aynıdır:

**Yaş şartı: Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olanlar, diğer koşulları taşıyor olmaları durumunda uzman Yardımcılığı sınavlarına başvuruda bulunabilmektedirler.

Kurumların özel mevzuatında farklı şekillerde belirlenmiş yaş şartları dikkate alınmaz.

**Eğitim şartı: Uzman yardımcılığına atanabilmek için, en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya ilgili kurumun görevleri çerçevesinde yönetmeliklerinde belirlenecek en az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak gerekmektedir.

**Sınav şartı: Uzman yardımcıları mesleğe özel yarışma sınavı ile alınmaktadır. Uzman yardımcılığı giriş sınavı, merkezi sınav sonuçlarına göre; yazılı ve sözlü sınav veya yalnızca sözlü sınav şeklinde yapılır.

Giriş sınavına çağrılacak aday sayısı, atama yapılacak kadro sayısının yirmi katından, yalnızca sözlü sınav yapılması hâlinde sözlü sınava çağrılacak aday sayısı giriş sınavı duyurusunda belirtilen kadronun dört katından fazla olamaz.

Yazılı sınav, ilgili kurumun görev alanına göre yönetmeliklerinde belirlenen konulardan yapılır.

Yazılı sınav sonucunda yetmiş puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen kadronun dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılır.

Sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

Yapılan sınavlar sonucunda başarılı olmak şartıyla, giriş sınavı duyurusunda belirtilen uzman yardımcısı kadro sayısının yarısını geçmemek üzere yedek aday listesi belirlenir.

Uzman kadrosuna atanmada ortak kurallar

**Tez şartı: Uzman yardımcılığına atananlar, en az üç yıl çalışmak ve ilgili düzenlemeleri gereği belirlenecek konularda hazırlayacakları uzmanlık tezinin oluşturulacak tez jürisi tarafından kabul edilmek kaydıyla yapılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar.

Süresi içinde tezlerini sunmayan veya tezleri kabul edilmeyenlere tezlerini sunmaları veya yeni bir tez hazırlamaları için altı ayı aşmamak üzere ilave süre verilir.

Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve kurumlarında durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.

**Yeterlik sınavı şartı: Yapılacak yeterlik sınavda başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı hâlde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir.

İkinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve kurumlarında durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.

**Yabancı dil şartı: Yeterlik sınavında başarılı olanların uzman kadrolarına atanabilmeleri, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından asgari (C), Dışişleri Uzmanlığı için asgari (B) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde sahip olma şartına bağlıdır.

Süresi içinde yabancı dil yeterliliği şartını yerine getirmeyenler, uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve kurumlarında durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.