logo yeni

120 BİN ÖĞRETMEN ATAMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ VERİLDİ

Aktif . Yayınlanma KPSS Haberleri

ogretmen9TBMM Başkanlığına 120 bin öğretmenin atanabilmesi amacıyla kanun teklifi verildi.

Konya milletvekili Mustafa KALAYCI tarafından hazırlanarak Meclis Başkanlığına sunulan kanun teklifi ile Milli Eğitim Bakanlığının ihtiyaç olarak duyurduğu 120 bin öğretmenin atanması amaçlanıyor. Kalaycı tarafından hazırlanan kanun teklifinin gerekçesinde şu ifadelere yer verildi:

"21 Mayıs 2014 tarihi itibariyle Milli Eğitim Bakanlığının yönetici dışında fiilen çalışan öğretmen sayısının 747.026, öğretmen normunun ise 866.128 olduğu, buna göre 119.102 öğretmen ihtiyacının bulunduğu resmi olarak açıklanmıştır.

Eğitim ve öğretimin aksatılmadan sürdürülmesinin en önemli şartlarından birisinin öğretmen ihtiyacının giderilmesi olduğu bir gerçektir.

Diğer taraftan, ülkemizde eğitim fakültesi mezunları ile diğer üniversitelerden mezun olup pedagojik formasyon eğitimi alanların tamamı öğretmen olarak atanamamaktadır. Bu durum, öğretmen adaylarının öğrenimi için ailelerinin ve devletin tahsis ettiği kaynakların heba olmasına yol açtığı gibi, atama bekleyen öğretmenlerin başarısının ve emeğinin boşa gitmesine, bunalıma girmelerine sebep olmaktadır.

Bu Kanun Teklifi; yeni eğitim-öğretim yılında öğretmen ihtiyacı olan hiçbir okulun kalmaması için Milli Eğitim Bakanlığının öğretmen norm kadro sayısına göre mevcut öğretmen ihtiyacının karşılanmasını öngörmektedir."

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 25/8/2011 tarihlive652 Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 2- (1) Ekli listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Milli Eğitim Bakanlığına ilişkin bölümüne eklenmiştir.

(2) Öğretmen unvanlı kadrolardan 119.000 adedi ile Bakanlığa ait diğer hizmet sınıfları kadrolarından 1.000 adedine, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 7 nci maddesi ve 20/12/2013 tarihli ve 6512 sayılı 2014 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu kapsamında yapılan atamaların dışında 31/12/2014 tarihine kadar atama yapılır.”

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

EK:

LİSTE

KURUM ADI : MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

TEŞKİLATI   : TAŞRA

İHDAS EDİLEN KADROLARIN;

                                                                          SERBEST     TUTULAN

                                                                           KADRO         KADRO

SINIFI           UNVANI       DERECESİ        ADEDİ           ADEDİ          TOPLAM  

EÖH              Öğretmen             1-9                 120.000                -                      120.000

                                                                                             TOPLAM                120.000

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.