logo yeni

BALIKÇILIK TEKNOLOJİLERİ VE SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLERİNİN İSTİHDAM SORUNUNA BAKANLIĞIN BAKIŞI

Aktif . Yayınlanma KPSS Haberleri

balikcilikBalıkçılık teknolojisi ve su ürünleri mühendislerinin istihdam sorunları bir süre önce TBMM’ de dile getirilmiş ve biz de bunu haber yapmıştık.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bu soru önergelerine cevap vererek balıkçılık ve su ürünleri mühendislerinin istihdamına ilişkin hususlara bakış açısını da göstermiş oldu.

Su ürünleri mühendislerinin istihdamına ilişkin önerge ve gelen cevap:

Bilindiği üzere Su Ürünleri Türkiye'nin önde gelen ve geliştirilmesi gereken temel sektörlerindendir. Bu sektörün sağlıklı bir gelişme gösterebilmesi için de Su Ürünleri Mühendislerinin önemi yadsınamaz ölçüdedir. Bu kapsamda;

SORU 1) Bakanlığınız merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilen Su Ürünleri Mühendislerinin sayısı ayrı ayrı nedir?

SORU 2) Bu mühendislerin unvanlarına ve kadrolarına göre dağılımı nedir?

SORU 3) Bakanlığınız bünyesinde boş bulunan Su Ürünleri Mühendis kadrosu var mıdır? Var ise sayısı nedir?

SORU 4) Boş bulunan bu kadrolara Su Ürünleri Mühendislerinin atanmama gerekçesi nedir?

SORU 5) Atama bekleyen Su Ürünleri Mühendislerinin atanmalarıyla ilgili her hangi bir çalışmanız var mıdır? Var ise ne aşamadadır? Su Ürünleri Mühendislerinin bu bekleyişlerine ne zaman son vermeyi düşünüyorsunuz?

SORU 6) Su Ürünleri Kooperatiflerinde, doğru kayıt sistemini geliştirme adına, sözleşmeli Tarım Danışmam olarak Su Ürünleri Mühendislerinin görevlendirilmesi için her hangi bir çalışmanız var mıdır? Var ise hangi aşamadadır?

SORU 7) Yok ise Su Ürünleri Mühendislerinin Su Ürünleri Kooperatiflerinde Sözleşmeli Tarım Danışmanı olarak çalışmalarını sağlayacak bir çalışma ve uygulama yapılamaz mı?

CEVAP 1-2-3-4-5-6-7) Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilâtlarının ihtiyaçları çerçevesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili diğer mevzuatlar çerçevesinde ilk defa atama veya kadro değişikliği yoluyla personel alımı yapılmaktadır. Bu kapsamda; Bakanlığımızda 2003 yılına kadar 353 Su Ürünleri Mühendisi ve 14 Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi görev yapmakta iken, 2003-2014 yılları arasında 436 Su Ürünleri Mühendisi ve 72 Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi alımı yapılmıştır. Halen Bakanlığımızda kadrolu ve sözleşmeli olarak merkez teşkilatında 50, taşra teşkilatında 739 olmak üzere toplam 789 Su Ürünleri Mühendisi, merkez teşkilatında 4, taşra teşkilatında ise 82 olmak üzere toplam 86 Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi görev yapmaktadır.

2014 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun ilgili hükümleri doğrultusunda Bakanlığımıza tahsis edilen açıktan atama kontenjanı dahilinde, KPSS sonucuna göre Bakanlığımızın kadro ve hizmet ihtiyacı doğrultusunda Su Ürünleri Mühendisi ve Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi alımı gerçekleştirilecektir.

Su ürünleri ve balıkçılık teknolojisi mühendisi istihdamına yönelik Bakanlığımızca balık çiftliklerinin kapasitelerine göre Su Ürünleri Mühendisini istihdam etmeleri zorunlu hale getirilmiştir. Bu kapsamda yaklaşık 1.500 Su Ürünleri Mühendisi halen balık çiftliklerinde istihdam edilmektedir.

Su ürünleri kooperatifleri sivil toplum niteliğine haiz kuruluşlar olup, bu kuruluşlarda personel istihdamı Bakanlığımızın görev ve yetkisinde değildir. Ayrıca, kooperatiflerde su ürünleri mühendislerinin görev yapmalarına engel bir durum bulunamamaktadır.

5488 sayılı Tarım Kanunu ile 08.09.2006 tarihli ve 26283 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik” kapsamında bugüne kadar 118 Su Ürünleri Mühendisi tarım danışmanı, 43 Su Ürünleri Mühendisi tarım yayımcısı olmak üzere toplam 161 Su Ürünleri Mühendisi sertifika almaya hak kazanmış olup, 01 Haziran 2014 tarihinde yapılacak olan Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavına Su Ürünleri Mühendisleri girebileceklerdir. Ayrıca, Tarım Danışmanı olmaya hak kazanan Su Ürünleri Mühendisleri üretici örgütlerinde, demek/vakıflarda, şirketlerde ve serbest tarım danışmanı olarak çalışabilmektedirler.

Balıkçılık Teknolojisi mühendislerinin istihdamı ile ilgili önerge ve gelen cevap:

Balıkçılık Teknolojisi Mühendislerinin sorunları ile ilgili olarak;

SORU 1) Bakanlığınız merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilen Balıkçılık Teknolojileri Mühendislerinin sayısı ayrı ayrı nedir?

SORU 2) Bu mühendislerin Unvanlarına ve kadrolarına göre dağılımı nedir?

SORU 3) Bakanlığınız bünyesinde boş bulunan Balıkçılık Teknolojileri Mühendis kadrosu var mıdır? Var ise sayısı nedir?

SORU 4) Boş bulunan bu kadrolara Balıkçılık Teknolojileri Mühendislerinin atanmama gerekçesi nedir?

SORU 5) Atama bekleyen Balıkçılık Teknolojileri Mühendislerinin atanmalarıyla ilgili her hangi bir çalışmanız var mıdır? Var ise ne aşamadadır? Balıkçılık Teknolojileri Mühendislerinin bu bekleyişlerine ne zaman son vermeyi düşünüyorsunuz?

SORU 6) Su Ürünleri Nakil Belgesi hazırlanmasında Su Ürünleri ve Balıkçılık Teknolojisi Mühendislerinin tek yetkili olmasıyla ilgili bir çalışmanız var mıdır? Var ise hangi aşamadadır? Yok ise sektörün daha verimli olması adına böyle bir çalışma başlatmayı düşünüyor musunuz?

CEVAP 1-2-3-4-5-6) Benzer hususlar 7/43302 esas nolu önergede cevaplandırılmıştır. Bu hususlara ilave bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Denizlerden ve içsulardan avcılık yolu ile elde edilen su ürünlerinin, karaya çıkış noktalarından itibaren ilk satışının yapıldığı yere, toptan satış merkezi, su ürünleri hali, soğuk hava deposu ve işleme tesisine naklinde “Nakil Belgesi”nin alınması zorunludur. Nakil belgeleri Bakanlığımız İl/İlçe Müdürlüklerinde görevli başta Su Ürünleri ve Balıkçılık Teknolojisi Mühendisleri olmak üzere yetkili personel tarafından düzenlenmektedir.

Diğer taraftan, hizmetlerin etkin ve verimli yürütülmesi, günün yirmi dört saati boyunca avlanılan su ürünlerinin gecikmeye meydan verilmeden hijyen esasları çerçevesinde tüketiciye ulaştırılması amacıyla Bakanlığımızca, İl/İlçe Müdürlüklerimizin yetkisi saklı kalmak şartıyla, su ürünleri kooperatif, birlik veya üst birliklerine de nakil belgesi düzenleme yetkisi verebilmektedir.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.