logo yeni

AİLE DANIŞMANLARI BELEDİYELERDE İSTİHDAM EDİLSİN TEKLİFİ

Aktif . Yayınlanma KPSS Haberleri

aile-danismani

Belediyelerin istihdam etmekte oldukları sözleşmeli personel arasına aile danışmanlarının da alınması hakkında kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

İstanbul milletvekili Mahmut TANAL tarafından hazırlanan kanun teklifinde, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesinin 3. Fıkrasına eklenen ibare ile belediyelere aile danışmanlarının da sözleşmeli personel olarak alınabilmeleri hedefleniyor.

Tanal söz konusu kanun teklifinin gerekçesinde şu ifadelere yer verdi:

“Belediye Kanunu’nun “Norm kadro ve personel istihdamı” başlıklı 49. Maddenin 3. Fıkrasında aşağıdaki ibare yer almaktadır.

“Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık veterinerlik teknik hukuk ekonomi, bilişim ve iletişim, plânlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plâncısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir.”

Söz konusu madde ile belediyelerin norm kadroya uygun olarak sözleşmeli personel olarak çalıştırabilecekleri alanlar gösterilmiştir. Ancak burada “aile danışmanları” yer almamaktadırlar. Aile danışmanlığı, aileyi oluşturan bireylerin bir araya gelmesi ve paylaştıkları sorunları çözmeye çalışmaları üzerine kurulur ve bu doğrultuda aile yasası çerçevesinde gerçekleştirilen psikolojik danışmanlık hizmetine denir. Ailenin de, her canlı gibi farklı işlevleri yerine getiren farklı organları, duyurulan ve kendi ruhu vardır. Bu işlevsellikler arasında bütünlüğü korumak, günümüzde giderek güçleşmiştir. Ailenin kendi güç kaynaklarım geliştirmesi, işlevselliğini sağlaması, gerçekçi hedefler edinmelerini, açık iletişim kurmalarını sağlamak, empati kabiliyetlerini geliştirmeye ve kendi yaratıcı çözümlerini ortaya koymaya yönelik hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik aile danışmanının desteğine ihtiyaç duymaktadır.

Aile danışmanlığının amacı, aile içinde yaşanan kişiler arası sorunlar olabileceği gibi, tüm aileyi etkileyen ölüm, kronik hastalık, aile bireyinin evden ayrılması gibi konularda aile bireylerine destek vermektedir. Aile danışmanlığının belirgin ve açık hedefleri vardır. Amaç, ailenin yaşadığı sorunların çözümünün yanı sıra aile bireylerinin birbirilerini daha iyi anlamalarını, belirgin ve esnek sınırlar çizebilmelerini sağlamayı kolaylaştıracak yeni beceriler kazandırmaktır.

Aile üyelerinden herhangi birinin yaşadığı sorunun etkisi tüm aileyi kapsar ve çözüm sürecinde ailenin tümü belirleyici bir rol taşır. İlişkiler açısından sorunları olan insanların, evlilik, ayrılık ve boşanma sırasında, çocuklarla ve aile ile ilgili kişisel veya kişiler arasındaki sorunların üstünden daha rahat bir şekilde gelmelerine yardımcı olur.

Aile danışmanlığı, eşler arasındaki ve diğer aile bireyleriyle olan sorunları, yeni yaşam düzenlemeleri ve çocukların bakım ve mali düzenlemeler konusundaki sorunlarla ilgili olabilir. Eşler arasında sorunları çocuğu etkilemesi veya çocuğun yaşadığı fiziksel, psikolojik, eğitim, sosyolojik sorunlarının aile içi dinamitleri etkilemesi kaçınılmazdır. Yaşanan bu sorunların çözümünde aile bireylerine psikolojik ve sosyolojik destek vermek, aile içi iletişimi güçlendirmek, aile bireylerini birbirine duyarlı olmalarını sağlamak aile danışmanlığının amaçlarım oluşturarak her türlü probleme dokunmak için beklemektedirler. Bu rolü üstlenmemeliyiz. Aile danışmanlarının gelişmesi ve iş alanı elde etmesi için Belediyelerden başlamalıyız. Bu nedenlerle aile danışmanlarının da söz konusu maddeye eklenmesi amacıyla kanun teklifi düzenlenmiştir.”

Kanun Teklifi:

BELEDİYE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49.maddesinin “3” fıkrası aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

“Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, plânlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plâncısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, aile danışmanı, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir.”

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.