logo yeni

MALİYE BAKANLIĞINDAKİ BAZI KARİYER MESLEKLERE ATAMALAR NASIL YAPILMIŞ?

Aktif . Yayınlanma KPSS Haberleri

maliye-bakanligiDevlet Gelir Uzman Yardımcılığı, Gelir Uzman Yardımcılığı ve Vergi Denetmen Yardımcılığı kadrolarına atamaların nasıl yapıldığı konusunda Maliye Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı.

Bir soru önergesine cevap niteliğinde hazırlanan ve Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK imzasını taşıyan açıklamada şu bilgiler yer aldı:

Bakanlığımızca gerek Gelirler Genel Müdürlüğü döneminde gerekse 2005 yılında Gelirler Genel Müdürlüğü’nün Gelir İdaresi Başkanlığı olarak yeniden yapılandırıldığı dönemde, açıktan atama suretiyle Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı, Gelir Uzman Yardımcılığı ve Vergi Denetmen Yardımcılığı sınavları yapılmıştır.

2003, 2004 ve 2006 yıllarında açılan ortak sınavlar, mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmiş ve sınava ilişkin yapılan ilanlarda, mezkur sınavın bahsi geçen unvanlar itibariyle birlikte yapılacağı belirtilmiş olup, bu ilanlarda sınav sonucunda kazanan adayların yalnızca puan sıralamasına göre bu mesleklerden herhangi birisine atanacağına ilişkin bir açıklamaya yer verilmemiştir. Anılan sınavlar sonucunda başarılı olan adayların atamalarında sadece puan kriteri göz önünde bulundurulmamış, sınavda başarılı olan adaylar kadro, ihtiyaç, başarı ve görevin özelliği dikkate alınarak kariyer meslek niteliğinde olan bu unvanlardan birine atanmışlar ve süreç içerisinde Bakanlığımızın (Gelirler Genel Müdürlüğünün/Gelir İdaresi Başkanlığının) merkez/taşra birimlerinde görevlerine devam etmişlerdir.

Dolayısıyla, söz konusu sınavlar ve bu sınavlara dayanılarak yapılan atamalar hukuka uygun olduğundan (ki bu durum ilgili mahkeme kararları ve Danıştay’da temyiz safhalarındaki kararlarla da sabittir), devlet gelir uzmanı veya vergi müfettişi (mülga vergi denetmeni) olarak atanmak isteyen personelin, yasal mevzuat gereği bu kadrolara atanmaları hukuken mümkün bulunmamaktadır.

Ayrıca sözü edilen yıllarda yapılan Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı, Gelir Uzman Yardımcılığı ve Vergi Denetmen Yardımcılığı sınavında başarılı olup Gelir Uzman Yardımcılığı kadrosuna ataması yapılanların Devlet Gelir Uzmanı ya da Vergi Müfettişi (mülga vergi denetmeni) kadrosuna atanmaları hukuken mümkün olmadığı gibi, mesleğin niteliği gereği de mümkün bulunmamaktadır. Zira, belirtilen bu iki meslek grubu ile Gelir Uzmanlarının göreve başlama ve yetiştirilme usulleri ve mesleki nitelikleri birbirinden farklıdır.

Anılan yıllarında yapılan Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı, Gelir Uzman Yardımcılığı ve Vergi Denetmen Yardımcılığı sınavları yukarıda da izah edildiği ve yargı kararlarında da onaylandığı üzere mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bunun yanında, hukuka aykırı olmadığı gerek İdare Mahkemelerince gerekse Danıştay tarafından verilen kararlarla da sabitlenmiş bulunan bahsi geçen atamalarla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu tarafından, aynı yarışma sınavı ile mesleğe alınan ancak farklı kadro unvanlarına atananlar arasında, yapılan düzenlemeler sonucunda zaman içerisinde ortaya çıkan statü ve ekonomik farklılıkların giderilmesine yönelik çalışma yapılması tavsiye edilmiştir.

Ayrıca, ilgili yıllarda yapılan sınavlara ait rakamsal bilgiler ekteki tabloda yer almaktadır. 

gelir-uzmani-sinav-notlari

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.