logo yeni

VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI MÜLAKATINDA KIRMIZI LİSTELER İDDİASINA MALİYE BAKANLIĞI NE CEVAP VERDİ?

Aktif . Yayınlanma KPSS Haberleri

torpilMaliye Bakanlığı vergi müfettiş yardımcılığı giriş sınavına katılan adayların siyasi kimlik ve duruşlarına göre mülakat aşamasında mavi ve kırmızı listelere ayrıldığı, mülakat sonuçlarında bu listelerin esas alındığı iddialarına Maliye Bakanlığı cevap verdi.

Bakanlık tarafından konuyla ilgili olarak TBMM Başkanlığına gönderilen yazıda “Bilindiği üzere ülkemizde devlet memurları ile ilgili temel yasal düzenleme 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’dur. Söz konusu Kanunun 48 inci maddesinde, devlet memurluğuna alınacaklarda genel ve özel şartlar aranacağı belirtilmiş, birinci fıkranın (A) bendinde de genel şartların neler olduğu sayılmış, 48 inci maddesinin birinci fıkrasının Özel Şartlar başlıklı (B) bendinin ikinci alt bendinde de devlet memurluğuna alınacaklarda kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranan şartları taşıması gerektiği hüküm altına alınmıştır.” ifadelerine yer verildi.

İddialara verilen cevap

Cevabi yazıda, iddialarla ilgili olarak ise “Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı denetim kapasitesinin artırılması amacıyla kurulduğu tarihten günümüze kadar 7 vergi müfettiş yardımcılığı giriş sınavı gerçekleştirmiştir. Yapılan bu sınavlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve bu Kararnamenin Ek 29 uncu maddesine dayanılarak hazırlanan Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yani tamamen yasal mevzuat kapsamında yapılmıştır.

Bu kapsamda Kurul Başkanlığımızca yapılan Vergi Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavları başta anayasamızın eşitlik ile ilgili hükümleri olmak üzere yukarıda bahsedilen yasal mevzuat hükümleri çerçevesinde, tamamen adil, objektif, tarafsız ve şeffaf bir şekilde, sınaya katılan tüm adayların kendilerine sunulan eşit ortamda yarıştırılmaları ve sınavı kazananların sınav performanslarına göre puanlandırılmaları suretiyle gerçekleştirilmiştir.” hususlarına vurgu yapıldı.

Vergi müfettiş yardımcılığı alım usulü

Ayrıca, Maliye Bakanlığı söz konusu yazısı ile vergi müfettiş yardımcılığına giriş usulünü şöyle özetledi:

“Söz konusu Yönetmeliğin ikinci kısmında Vergi Müfettiş Yardımcılığına giriş ve çalışma esasları ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir. Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde Vergi Müfettişliği mesleğine özel yarışma sınavıyla Vergi Müfettiş Yardımcısı olarak girileceği,  11 inci maddesinin birinci fıkrasında Vergi Müfettiş Yardımcılığına atanmak için vergi müfettiş yardımcılığı giriş sınavını kazanmak gerektiği, üçüncü fıkrasında giriş sınavının yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı bir sınav olduğu ve yazılı sınavda başarılı olamayanların sözlü sınava alınmayacağı, 12 nci maddesinde giriş sınavının Şartları, 15 inci maddesinde yazılı sınav puanları 100 tam puan üzerinden her bir alan için ayrı ayrı hesaplanıp, en yüksekten en düşüğe göre sıralanması şeklindeki yazılı sınavın değerlendirilmesi, sözlü sınavın yapılması ve değerlendirilmesi” başlıklı 17 nci maddesinde adayların sınav kurulu başkan ve üyelerince 100 tam puan üzerinden değerlendirileceği ve bu puanların aritmetik ortalamasının sözlü sınav puanını teşkil edeceği, “giriş sınavı puanının ve başarı sıralamasının tespit edilmesi başlıklı 18 inci maddesinin birinci fıkrasında giriş sınavı puanının, sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile yazılı sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacağı, ikinci fıkrasında giriş sınavı sonuçlarının, sınav kurulunca, puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre sıraya konulup, atama yapılacak kadro sayısı kadar aday tespit edilerek bir liste halinde tutanağa bağlanacağı, üçüncü fıkrasında adayların başarı derecesi tespit edilirken, giriş sınavı puanının eşit olması halinde, yazılı sınav puanı yüksek olan adaya; yazılı sınav puanının da eşit olması halinde, KPSS (A) puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacağı, 19 uncu maddesinde giriş sınavı sonucunun giriş sınavında başarılı olan adaylar ile başarı sırasına göre en başarılı %5’in ad ve soyadları ile aday numaralarının yer aldığı listeler, uygun yerlere asılmak ve Başkanlık internet sitesinde yayımlanmak suretiyle duyurulacağı ve ayrıca sınavda başarılı olan adaylara sonucun, yazı ile de bildirileceği hüküm altına alınmıştır.”

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.