logo yeni

KARİYER MESLEK SINAVLARINA GİRECEKLERE KÖTÜ HABER

Aktif . Yayınlanma KPSS Haberleri

personel29Kamu kurum ve kuruluşlarında çeşitli unvanlarda istihdam edilen kariyer meslek personelinin işe alınması için kurumlar tarafından yapılacak özel yarışma sınavları açılmadan önce Başbakanlıktan izin alınacak.

Resmi Gazete’nin bugünkü Mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe konulan 2014/2 sayılı Başbakanlık Genelgesi, kariyer mesleklere giriş için yapılacak özel yarışma sınavları için açılmadan önce Başbakanlıktan izin alınması şartını getiriyor.

Memurunyeri.com olarak düşüncemiz, bu izin alma müessesesinin getirilmesinin sonuç olarak, bazı kurumların kariyer meslek sınavı açma düşüncesini erteleteceği veya bazı kurumların izin almasına engel olabileceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla, bu Genelgenin gereği olarak bu sene açılacak kariyer meslek sınavlarında ve alınacak kariyer meslek personeli sayısında azalma olması beklenebilir.

Kariyer mesleklere giriş sınavları Başbakanlık iznine bağlandı

Bugünden itibaren, kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendi ve ek 41 inci maddesinde sayılanlar ile kendi özel mevzuatları uyarınca mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle personel alımı için kurumlarca açılacak özel yarışma sınavları için önce Başbakanlıktan izin alınması gerekecek.

Bazı kurumlar izin almayacak

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari Teşkilatı, Anayasa Mahkemesi, Adalet Bakanlığı hâkim ve savcı adayları, Sayıştay Başkanlığı, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından açılacak kariyer mesleklere ilişkin sınavlar Genelge kapsamı dışında tutuldu.

Söz konusu Genelge

Başbakanlıktan:

Konu : Kariyer Meslek Personeli

GENELGE

2014/2

Kamu personel sisteminin etkin ve verimli bir şekilde işlemesi amacıyla; tüm kamu kurum ve kuruluşlarında (Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari Teşkilatı, Anayasa Mahkemesi, Adalet Bakanlığı hâkim ve savcı adayları, Sayıştay Başkanlığı, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı hariç) 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendi ve ek 41 inci maddesinde sayılanlar ile kendi özel mevzuatları uyarınca mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alınacak personel için kurumlarca yapılacak özel yarışma sınavları açılmadan önce Başbakanlıktan izin alınacaktır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN                                                                                          Başbakan

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.