logo yeni

MERKEZİ YERLEŞTİRME ÖNCESİ ÖĞRENİM DÜZEYİ DEĞİŞENLERİN ATANMASI

Aktif . Yayınlanma KPSS Haberleri

kpssKPSS başvurularının yapıldığı sırada mezun durumda olduğu eğitim seviyesinin, ÖSYM tarafından merkezi olarak yerleştirildiği kuruma ataması yapılıncaya kadar geçecek süre içerisinde değişen adayların, göreve başlatılmaları konusunda tereddüt yaşanabilmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Sınav şartı”  başlıklı 50 nci maddesinin birinci fıkrasında; “Devlet kamu hizmet ve görevlerine Devlet memuru olarak atanacakların açılacak Devlet memurluğu sınavlarına girmeleri ve sınavı kazanmaları şarttır.” denilmiştir.  

Öte yandan, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte, KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı); “Bu Yönetmelikte (A) grubu olarak adlandırılan kadrolara atanacaklar için kurumların kendi mevzuatına göre düzenleyecekleri giriş sınavına kabul edilecekleri belirlemek ve (B) grubu olarak adlandırılan kadrolara atanmaya esas olacak yerleştirmeyi yapmak amacıyla kullanılacak olan puanları sağlayan merkezi sınavı,” ifade eder denilmiştir.

Bu hükümlere göre, kamu kamu kurum ve kuruluşlarının (A) ve (B) grubu kadrolarında memur olarak çalışabilmek için KPSS’ye katılmak zorunludur.

KPSS başvuruları

KPSS başvurularının belli tarihler arasında yapılıyor olması ve genellikle son başvuru tarihi itibariyle adayların mezuniyet durumuna göre başvurularına imkan tanınması, öğrenimlerine devam edenlerin KPSS’ye mezun durumda oldukları öğrenim seviyesinden başvuruda bulunmalarını gerekli kılmaktadır.

Öte yandan, KPSS başvuru tarihinin son günü itibariyle mezuniyet durumlarına göre başvurularını yapan adayların, yerleştirme ve atama yapılıncaya kadar geçecek süre içerisinde öğrenim durumlarının değişmesi de söz konusu olabilmektedir.

Yerleştirilen kadroya atama

KPSS sonuçlarının geçerliliğini koruduğu dönem içerisinde öğrenim durumu değişenlerin, önceki öğrenim seviyesinden başvuruda bulunarak girmiş oldukları sınavda almış oldukları puanların, öğrenim durumlarının değiştiği gerekçesiyle geçersiz sayılacağına ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır.

KPSS’ye girmeden kamu kurum ve kuruluşlarının (A) ve (B) grubu kadrolarına atanamayacak olan adayların, KPSS’ye de mezun oldukları  öğrenim düzeyinden başvuruda bulunduklarından, öğrenim seviyelerindeki değişiklikler atanmalarına engel olmayacaktır.  

Buna göre, ÖSYM tarafından merkezi olarak yerleştirilen adayın, ataması yapılırken ibraz ettiği mezuniyet durumu ile KPSS’ye girişteki mezuniyet durumunun farklı olmasının;

-Başvuru sırasındaki öğrenim durumuna göre yerleştirildiği kadroya atanmasına engel teşkil etmeyeceği, 

-Memuriyet başlangıç derece ve kademesinin, sonradan tamamladığı eğitim durumu göz önünde bulundurularak belirlenmesi gerekeceği   

değerlendirilmektedir.

Bu yazıya ait tüm haklar memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.