logo yeni

İSTİSNAİ MEMURLUĞA ATANACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR

Aktif . Yayınlanma KPSS Haberleri

torpil3KPSS şartı aranmaksızın girilebilecek olan kadrolardan olan istisnai memurluklara alınacakların bazı koşullara sahip olması gerekir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, bazı kadrolara atanacaklar hakkında, diğer memur kadrolarına atananlar için geçerli olan; sınav, atama, ilerleme ve yükseleme düzenlemelerinin uygulanmayacağına hükmetmiştir. İstisnai memurluklar olarak adlandırılan bu görevlere atanacaklar hakkında, memurlar hakkında geçerli olan diğer hükümlerin uygulanmasına ise devam edilmektedir.

İstisnai memur olacaklarda aranan şartlar

Çeşitli kurumlardaki bazı unvanlar “istisnai memurluk” kapsamında sayılmış ve bu görevlere atanmaya usulüne diğer memur kadrolarına atanma usulüne göre farklılık getirilmiştir.

Atanma usulündeki farklılıklara rağmen, bu unvanlara atanacaklarda aranacak genel şartlar, diğer memur kadrolarına atanacaklar için aranan şartlarla aynı tutulmuştur.

Buna göre, istisnai memur kadrolarına atanacakların şu genel şartları taşıması gerekir:

**Türk Vatandaşı olmak.

**Yaş şartını taşımak (18 yaşını tamamlamış olmak ya da bir meslek veya sanat okulunu bitirenlerden en az 15 yaşını doldurmuş olup kazai rüşt kararı almış olmak)

**Öğrenim şartını taşımak, (İlgili kurumun mevzuatında, atama yapılacak kadro için aranan öğrenim veya yabancı dil şartına sahip olmak).

**Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

**Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

**Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerliğini yapmış, ertelenmiş veyahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

**Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Öte yandan, Devlet memuriyetine giriş için aranan genel şartların yanı sıra, istisnai karolar için kurumların özel düzenlemelerinde başka şartlar da aranabilmektedir. Atama yapılacak olan ilgili kurumun yürüttüğü görevlerin ve istisnai kadronun özelliğine göre (Örneğin; Devlet sanatçısı olacakların bazı niteliklere sahip olması, Dışişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliğine atanacakların yabancı dil bilmesi gibi) çeşitli özel şartlar aranabilir.

Genel şartları ve kurumların belirlediği özel şartları taşıyanlar arasından, atamaya yetkili makamın takdir yetkisi çerçevesinde, istisnai kadrolara atama yapılabilmektedir. 

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.