logo yeni

2500 KİŞİNİN İŞE ALINMASI KONUSUNA MALİYE BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Aktif . Yayınlanma KPSS Haberleri

siraGıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi EKER’in 2500 dolayında Gıda, Ziraat, Su Ürünleri Mühendisi ve Veteriner Hekim alınması için Maliye Bakanlığı'ndan talepte bulunduklarını ve Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in ise konuya ilişkin bir talebin bulunmadığını açıklamaları üzerine konuya ilişkin olarak verilen soru önergesi Maliye Bakanlığı tarafından cevaplandırıldı.

Milletvekili Haydar AKAR tarafından verilen soru önergesinde, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’e;

“1-İki bakanın yapmış olduğu açıklamalardaki bu çelişkiyi nasıl açıklıyorsunuz? Yoksa Bakanlık personelinin çalışmaları hakkında Bakanlarımızın bilgisi mi yoktur?

2-On binlerce gencin umutla beklediği atamalar 2013 yılı içerinde gerçekleşecek midir? Bu atamaları yerel seçim yatırımı olarak kullanmak üzere mi erteliyorsunuz?”

diye sorulmuştu.

Soru önergesine Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK imzalı yazı ile verilen cevapta; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın sözleşmeli personel talebinin, yasal prosedür tamamlandıktan sonra çeşitli kriterler çerçevesinde değerlendirileceği belirtildi. Ancak memurunyeri.com olarak yazının geneline baktığımızda, sözü edilen 2500 atamanın 2013 yılı içerisinde gerçekleşmesi çok zor görünüyor.

Maliye Bakanlığı'nın cevap yazısında şöyle denildi: 

“14/7/I 965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasının birinci paragrafında, “Sözleşmeli personel kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde, Bakanlar Kurulunca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde kurumun teklifi ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca vizelinden pozisyonlarda, mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir.” hükmü yer almaktadır.

Bu çerçevede, Bakanlığımızda gerek Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının gerekse diğer bazı kamu idarelerinin sözleşmeli personel talepleri bulunmaktadır. Söz konusu talepler, gerekli yasal prosedür tamamlandıktan sonra bütçe imkanları, kurumlara yıllık tahsis edilen atama kontenjanları, kurumun görev, yetki ve sorumluluğunda herhangi bir değişiklik olup olmadığı, hizmet öncelikleri gibi birçok kriter esas alınmak suretiyle değerlendirilmekte ve sonuçlandırılmaktadır. Anılan Bakanlığın sözleşmeli personel talebine yönelik olarak da yasal prosedür tamamlandığında söz konusu kriterler çerçevesinde gerekli değerlendirme yapılacaktır.

Diğer taraftan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına başta Köy Altyapısını Destekleme (KÖY-DES) ve Tarımsal Yayımı Geliştirme (TARGEL) projelerinde istihdam edilmek üzere 2006-2012 döneminde toplam 12.546 adet sözleşmeli personel pozisyon vizesi tahsis edilmiştir. Toplam pozisyonun 4.681 adedi veteriner hekim, 7.694 adedi ise mühendis unvanlı pozisyonlardır.

Ayrıca, 2006-2012 döneminde anılan Bakanlığa Bütçe Kanunuyla tahsis edilen atama kontenjanı kapsamında da gerekli kadro tahsis edilmiştir.”

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.