logo yeni

KPSS'DE ÜST ÖĞRENİM DÜZEYİNDEN GİRME MECBURİYETİNE İPTAL GELDİ

Aktif . Yayınlanma KPSS Haberleri

kpssKamu Personel Seçme Sınavına girecek adayların, en üst öğrenim düzeylerinden sınava girmeleri mecburiyetiyle ilgili Danıştay’dan farklı bir karar geldi.

Mevcut düzenlemeler çerçevesinde, KPSS'ye girecek adaylar sadece en üst öğrenim düzeyinden sınava girebiliyorlardı. Bu konu Kamu Personel Seçme Sınavına ilişkin hazırlanan kılavuzlarda da açıkça belirtiliyordu.

Buna rağmen halen alt öğrenim düzeyinden sınava giren adayların sınavları ve atamaları iptal ediliyordu. Bu konuda memurunyeri.com olarak yer verdiğimiz kararlardan birinde, Devlet Personel Başkanlığı, “memur alımlarında kayırmacılığın önüne geçilmesi ve objektif bir yerleştirme yapılabilmesi amacıyla aynı öğrenim düzeyinden adayların birbirleriyle yarışmalarını sağlayacak şekilde, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları dikkate alınarak farklı öğrenim düzeylerinden yapılan bir yarışma sınavı olduğundan, bu sınava girecek adaylar arasında haksız rekabete sebebiyet verilmemesi için, adayların son öğrenim düzeylerinden sınava girmeleri hususu, tartışılmaz bir zarurettir. Bu sebeple, son öğrenim düzeyleri altında bir öğrenim düzeyinden KPSS’ye girip tercihleri çerçevesinde yerleştirilmesi yapılan adayların, bu durumun tespit edilmesi halinde yerleştirilme ve Sınav sonuçları geçersiz sayılmaktadır.” demekteydi.

Yine Danıştay 12. Dairesi 2008 yılında vermiş olduğu bir kararda, “2001 yılında 4 yıllık Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünden (lisans) mezun olmasına rağmen, 1998 yılında bitirdiği 2 yıllık Gazi Üniversitesi Kırşehir Meslek Yüksekokulu mezunu olduğunu beyan ederek önlisans mezunu gibi katıldığı 2004 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında davacının gerçeğe aykırı beyanı ile davalı idareyi yanılttığı açık olduğundan atamasının iptal edilerek yerine başka birinin atanması yönündeki işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı şeklindeki Ankara 12. İdare Mahkemesince verilen kararın” hukuka ve usule uygun olduğuna hükmetmişti.

Ancak Danıştay 12. Dairesi verdiği Kararda, Sağlık Meslek Lisesini bitirdikten sonra lisans diploması almaya hak kazanmış adayların, 2008 Lisans Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puanlarına göre, sağlık meslek lisesi diploması ile atanabilecekleri kadrolara atanmalarına olanak vermeyen 2008 Ortaöğretim/Önlisans Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Kılavuzu'nun eksik düzenlemeye dayalı hükümlerinde hukuka uygunluk bulunmadığına hükmetti.

Mahkeme Kararında; " ... Sağlık Lisesi mezunları, eğitim durumları itibariyle ortaöğretim mezunlarının katıldığı KPSS'na girmektedir. Genel yetenek ve genel kültür testlerinden aldıkları puanlar doğrultusunda yapacakları tercihlere göre yerleştirmeleri yapılmaktadır.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'nda genel yetenek ve genel kültür testlerinin uygulanması nedeniyle adayların eğitim düzeylerine göre sınava alınmaları doğrudur.

Sınav doğru yapılmakla birlikte, meslek lisesi mezunu olup, önlisans ya da lisans programını bitirenlerin yerleştirilmesinde sorun yaşanmaktadır. Aynı zamanda üniversite mezunu olan adayların, mezun oldukları sağlık meslek lisesi diploması ile yerleştirmeleri yapılmamaktadır. Bu durum, mesleki eğitimi alarak üniversiteye devam eden adaylar açısından haksızlık yaratmaktadır.

Sağlık lisesi mezunlarının atanabileceği kadrolar için, meslek lisesinden mezun olduktan sonra üniversiteden de mezun olan adaylara başvuru hakkının tanınması gerekmektedir. Bu adayların yerleştirmelerinde ise, önlisans ya da lisans düzeyinde yapılan sınavda aldıkları puanların esas alınması gerekmektedir. Bu hususlar gözetilmeden, hazırlanan Kılavuz eşitlik ilkesine ve hukuka aykırı bir şekilde eksik düzenlenmiştir.

Anayasanın yukarıda anılan hükümleri gereğince, kişinin yaşama ve vücut bütünlüğü üzerindeki temel hakkının korunması bakımından yükümlülüğü bulunan devletin yürütme organının, bu temel hakkın korunmasında görev alacak personelin belirlenmesinde eşitlik ilkesine göre düzenleme yapması gerekirken, Tercih Kılavuzunun bu ilkeye aykırı düzenlemesinde hukuka uygunluk görülmemiştir.

Hukuka aykırı düzenlemeye dayalı olarak sağlık meslek lisesi mezunu olan davacının, sağlık memuru olarak yürüttüğü görevini sonlandıran hizmet sözleşmesi feshi işleminde de hukuka uygunluk görülmemiştir” ifadelerine yer verdi.

Bu Karar sonrasında, konu İdari Dava Daireleri Kurulunda temyiz aşamasında değerlendirilecek olmakla birlikte, bundan sonraki kılavuzlarda konunun nasıl düzenleneceği ile Devlet Personel Başkanlığının bu konudaki görüşünü değiştirip değiştirmeyeceğine ilişkin gelişmeleri Sitemizden takip edebilirsiniz.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.