logo yeni

HÂKİM VE SAVCI MÜLAKATLARINA GÖRÜNTÜLÜ VE SESLİ KAYIT TEKLİFİ

Aktif . Yayınlanma KPSS Haberleri

kameraHâkim ve savcıların mesleğe alınmalarındaki mülakat süreci ile mülakatlarda başarısızlık ve adaylığa son verme kararlarına ilişkin düzenlemelerde değişiklik yapılması amacıyla Kanun Teklifi verildi.

Milletvekili Gürkut ACAR tarafından verilen “2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi”, Hakim ve Savcıların;

-Mesleğe alınmalarında mülakatı yapacak “Mülakat Kurulu”nun yapısının değiştirilmesini,

-Mülakat sürecinin tüm aşamalarının görüntülü ve sesli olarak kayda alınmasını,

-Mülakatlarda başarısızlık ve adaylığa son verme kararlarının gerekçeli olarak alınmasını ve bu kararlara karşı dava yolunun açılmasını

öngörüyor.

Teklifin hazırlanma gerekçesi

Kanun Teklifinin gerekçesinde;

-Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun yapısındaki değişikliklerin ardından hâkim ve savcı atamaları ve yer değiştirmelerinde de ciddi sıkıntılar yaşandığı,  haksızlığa uğradığını belirten hâkim ve savcıların sayısının giderek arttığı,

-Hâkim ve savcıların işe alımlarında kadrolaşma anlayışıyla hareket edildiği, belirli bir inanç sisteminin ya da yaşam biçiminin dışında davranış sergileyen adayların, mülakat ve adaylık eğitimi aşamasında başarısız kılındığına ilişkin ciddi yakınmaların olduğu,

-Hâkimlerin ve savcıların işe alınmaları, atama ve nakillerinde objektif ölçütlerin geçerli olacağı bir sistemin kurulmasının zorunlu olduğu,

-Hakim ve savcıların işe alımında önemli ölçüde etkili olan mülakat kurulunun, Adalet Bakanlığı’nın etkisinden kurtarılması gerektiği, bu nedenle mülakat kurulunda yüksek yargı kurumlarından temsilciler ile yargının bir unsuru olan avukatların da temsil edilmesinin yararlı olacağı,

-Mülakat sürecinin her aşamasının sesli ve görüntülü kayda alınması yoluyla keyfiliklerin önüne geçilmesi gerektiği,

-Mülakatlarda başarısızlık ve adaylığa son verme kararlarının gerekçeli olarak alınması ile bu kararlara karşı yargı yolunun açılması gerektiği

hususlarına da yer verildi.

Söz Konusu Kanun Teklifi

HÂKİMLER VE SAVCILAR KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 24/2/1983 tarih ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 9/A maddesinin 6 ncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 11 inci fıkra olarak aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Mülakat Kurulu; Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay genel kurullarının seçeceği birer, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu’nun seçeceği iki, Türkiye Adalet Akademisi Yönetim Kurulunun her sınav için kendi üyeleri arasından belirleyeceği bir ve Adalet Bakanlığı’nın belirleyeceği bir üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.”

“Mülakat sürecinin tüm aşamaları görüntülü ve sesli olarak kayda alınır. Mülakatta başarısızlık kararı gerekçeli olarak alınır.”

MADDE 2- Hâkimler ve Savcılar Kanununun 12 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Göreve son verme kararları gerekçeli olarak alınır ve kararlara karşı idari mahkemelerde dava yolu açıktır.”

MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.